Rapporten utgis for fjerde gang og beskriver hvordan Redd Barna som organisasjon jobber for å ivareta barns og medarbeideres trygghet. I rapporten gjør vi rede for hvordan vi jobber med barn i lokalsamfunnene, samarbeidet med givere, partnere og støttespillere i disse områdene. 

Les rapporten her.