- Tidligere fredsprisvinnere har satt stor pris på å få møte barna. De er imponert over at norske barn tenker så globalt, og at de engasjerer seg så sterkt i fred. Vi i Redd Barna har overlatt mer og mer ansvar for hva som skal skje på fredsfesten til barna selv, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Barn møter fredsprisvinnerne

Årets arrangement er lagt innendørs til Nobels Fredssenter. Barn er sentrale i alle deler av fredsprisfesten. De involveres i planleggingen, er sikret en sentral rolle ved at de selv står for gjennomføringen av programmet, og får mulighet til å stille fredsprisvinnerne relevante spørsmål sett fra et barneperspektiv.

Foto: Redd Barna
Tett på vinnerne: Barn som deltar på Redd Barnas fredsprisfest kommer tett inn på vinnerne av Nobels fredspris. Her Al Gore og representanten for FNs klimapanel, Rajendra K. Pachauri, i 2007.

Som tidligere vinnere av Nobels fredspris, vil årets vinnere Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee og Tawakol Karman, tradisjonen tro delta på Redd Barnas fredsprisfest 10. desember. I tillegg kaster HKH Kronprinsesse Mette-Marit, Oslo-ordfører Fabian Stang, medlemmer av Nobelkomiteen og flere kjente norske artister glans over arrangementet.

Normalt holdes festen utendørs, og skoler fra Oslo og omegn inviteres til konserten i vinterkulden. Det gir en helt spesiell følelse når solen bryter gjennom tåka i Oslo havn og 3000 barn jubler seg hese for vinneren. Gjennom årene har noen konserter blitt holdt innendørs når den 10. dessember har falt på en helgedag, som i år. Da er det færre tilsukere, men ikke noe dårligere stemning!

Arena for barn

Barn har gjennom sin egen fredsprisfest formidlet sitt budskap direkte til internasjonale maktpersoner. Gjennom 15 år har Redd Barnas fredsprisfest bidratt til å gi barn en stemme på en internasjonal arena.

Barn får slippe til: Redd Barnas fredsprisfest gir barn en arena til å fremføre sine budskap.

Av barn - for barn

Redd Barnas fredsprisfest arrangeres i samarbeid med Nobelinstituttet og Nobels Fredssenter, alltid på formiddagen samme dag som den offisielle fredsprisoverrekkelsen skjer i Oslo Rådhus. Redd Barnas samarbeid med Nobelinstituttet startet i 1997, og Redd Barnas fredsprisfest har etter hvert blitt en tradisjon som mange skolebarn ser frem til.

Barn står sentralt i alt Redd Barna arbeider med - fredsprisfesten er ikke noe unntak. Skoleelever utgjør festkomiteen og står for avviklingen av programmet. Fredsprisfesten er laget av barn - for barn. Tanken bak den sterke involveringen av barn er å skape oppmerksomhet rundt det at barn bryr seg om fred, fokusere på solidaritet med barn i andre land og sikre at barns stemmer blir hørt.

- Disse elevene har forberedt seg i flere måneder. Barna bruker store deler av skoleåret på å sette seg inn i verdenssituasjonen, historie og geografi, sier generalsekretær Tove R. Wang i Redd Barna.

Foto: Redd Barna
Hvert år siden 1997 har Redd Barna invitert skolebarn til å møte opp på Rådhusplassen, i området rundt Oslo Rådhus, eller i Nobels Fredssenter for å feire vinnerne av Nobels fredspris.

15-års samarbeid: Redd Barna og Nobelinstituttet har samarbeidet i 15 år. Redd Barnas fredsprisfest arrangeres den 10. desember hvert år.

Engasjerte barn: Barn møter Nobelkomiteen(her tidligere leder Ole Danbolt Mjøs). Redd Barna har siden 1997 samarbeidet med Nobelinstituttet.

Tenner fredsflamme

Historien bak fredsprisfesten stammer fra midten av 1990-tallet. i 1996 ble grunnsteinen til Redd Barnas fredsmonument i Kristiansand lagt ned av Thorvald Stoltenberg, og 1. september 1996 ble den evige ilden tent. I et skrin under fredsmonumentet ligger det en hilsen fra FNs generalsekretær, et eksemplar av barnekonvensjonen, historien om fredsfestene, historien om Kardemomme by og Torbjørn Egner, samt informasjon om Redd Barna.

Foto: Vibeke Bøe
Fredsflammen i Kristiansand Dyrepark.

I begynnelsen av desember hvert år tennes en fakkel med den evige fredsflammen i Kristiansand. 10. desember får vinneren av Nobels fredspris flammen overrakt under Redd Barnas fredsprisfest i Oslo. 

Det har blitt en tradisjon under barnas fredsprisfest at fredsprisvinneren mottar en fakkel som kommer fra fredsflammen i Kristiansand Dyrepark. Deretter tenner fredsprisvinneren en fredsflamme under oppsyn av de fremmøtte barna.

Slik har barn hyllet fredsprisvinnere gjennom 15 år:

2010: Liu Xiaobo tildeles fredsprisen. Dette året kom ikke fredsprisvinneren til Norge, men det ble likevel holdt en fredsprisfest til hans ære. Se bilder fra Redd Barnas fredsprisfest 2010 her.

Foto: Redd Barna
I fjor: Liu Xiaobo tildeles Nobels fredspris, men kan selv ikke komme til Oslo for å motta prisen. Det holdes likevel en fredsprisfest til hans ære.

2009: Barack Obama mottar Nobels fredspris. Den amerikanske presidenten kan på grunn av møteplanen ikke delta på Redd Barnas fredsprisfest på Rådhusplassen. Barn engasjerer seg i fredsspørsmål. – Det er viktig med fredsprisfesten fordi den viser at vi barn er opptatt av fred, sa elevene i klasse 7A ved Vestby skole.

Foto: Redd Barna/Tommy Nordum
Alexander Rybak spilte under Redd Barnas fredsprisfest i 2009.

2008: Fredsprisvinner er finske Martti Ahtisaari. Han møter flere tusen barn på Rådhusplassen, og svarer på spørsmål fra barn på scenen.

Foto: Redd Barna
Redd Barnas fredsprisfest 2008: Fredsprisvinner Martti Ahtisaari svarer på spørsmål fra barn på scenen på Rådhusplassen.

Foran Oslo Rådhus: Tusenvis av barn samlet for å feire fredsprisvinneren.

Foto: Redd Barna
Redd Barnas fredsprisfest 2008. Barn samlet foran Oslo Rådhus for å feire fredsprisvinneren.

2007: Al Gore og Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
Redd Barnas fredsprisfest markerer 10-årsjubileum. 5000 barn fra Oslo og Akershus møtte fredsprisvinnerne Al Gore og representanten for FNs klimapanel, Rajendra K. Pachauri. For første gang er det barn selv som planlegger og gjennomfører Redd Barnas fredsprisfest.

Foto: Redd Barna
2007: Al Gore og Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tildeles Nobels fredspris. Redd Barnas fredsprisfest arrangerers for 10. gang. Flere tusen barn møttes Al Gore.

2006: Muhammad Yunus og Grameen Bank tildeles Nobels fredspris.

Foto: Redd Barna/Pia Grasli
Redd Barnas fredsprisfest 2006: Daværende Redd Barna-generalsekretær Gro Brækken sammen med HKH Kronprinsesse Mette-Marit og Oslo-ordfører Per Ditlev-Simonsen.

2006: Fredsprisvinner Muhammad Yunus tenner fredsflammen sammen med barn.

Foto: Redd Barna/Pia Grasli
2006: Muhammad Yunus og Grameen Bank er årets fredsprisvinnere.

2005: Mohamed ElBaradei og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) tildeles Nobels fredspris. Her tenner fredsprisvinnerne fredsflammen sammen med en ung representant fra Redd Barna.

Foto: Redd Barna/Pia Grasli
2005: Mohamed ElBaradei fra Egypt, og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) tildeles fredsprisen.

2004: Wangari Maathai fra Kenya tildeles Nobels fredspris. Her tenner nobelprisvinneren fredsflammen under Redd Barnas fredsprisfest.

 

2004: Wangari Maathai fra Kenya tildeles fredsprisen. Her tenner hun fredsflammen under Redd Barnas fredsprisfest.

2003: Shirin Ebadi fra Iran tildeles Nobels fredspris.

2002: Jimmy Carter, USA, mottar Nobels fredspris. Den tidligere amerikanske presidenten deltar på Redd Barnas fredsprisfest.

2002: Den tidligere amerikanske presidenten Jimmy Carter mottar Nobels fredspris.

2001: Kofi A. Annan og De forente nasjoner(FN) mottar årets Nobels fredspris.

2000: Fredsprisen går til Kim Dae-jung, Sør-Koreas president.

1999: Leger Uten Grenser (MSF) tildeles fredsprisen.

1998: John Hume og David Trimble, Nord-Irland, Storbritannia, mottar Nobels fredspris.

1997: Den internasjonale kampanjen mot landminer og Jody Williams tildeles Nobels fredspris. Redd Barnas fredsprisfest arrangeres for første gang.

1997: Den internasjonale kampanjen mot landminer og Jody Williams tildeles Nobels fredspris. Redd Barnas fredsprisfest arrangeres for første gang.

Redd Barna feirer årets tre nobelprisvinnere

Program for Redd Barnas fredsprisfest 2011:

Lørdag 10. desember: 11.00-12.00 – Redd Barnas Fredsprisfest inne på Nobels Fredssenter for spesielt inviterte barn.

Program:
10:45: Tenning av fredsflamme utenfor Nobels Fredssenter
11:00: Program starter inne
11:30: Fredsprisvinnerne ankommer sammen med Kronprinsesse Mette-Marit, ordfører Fabian Stang og generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.
11:45: Fredsprisvinnerne med følge forlater festen
12:00: Redd Barnas fredsprisfest er slutt.

Artister som skal opptre: Jonas Alaska, Stella Mwangi, KingWings Crew, Dreamon, Celine fra MGP Jr. og tryllekunstner Alexx Alexxander

Nobelkomiteens begrunnelse for årets tildeling av Nobels fredspris:

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2011 skal deles i tre like store deler mellom Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee og Tawakkul Karman for deres ikke-voldelige kamp for kvinners sikkerhet og deres rett til full deltakelse i fredsbyggende arbeid. Vi kan ikke oppnå demokrati og varig fred i verden med mindre kvinner får de samme muligheter som menn til å påvirke utviklingen på alle plan i samfunnet.

De tre kvinnene får prisen for sin «ikke-voldelige kamp for kvinners sikkerhet og deres rett til full deltakelse i fredsbyggende arbeid», heter det i begrunnelsen for årets tildeling.

Ellen Johnson Sirleaf: Er Afrikas første demokratisk valgte kvinnelige president. Etter innsettelsen i 2006 har hun bidratt til å sikre fred i Liberia, fremme økonomisk og sosial utvikling og styrke kvinners stilling.

Leymah Gbowee: Hun mobiliserte og organiserte kvinner på tvers av etniske og religiøse skillelinjer for å gjøre slutt på den langvarige krigen i Liberia og for å sikre kvinners deltakelse ved valg. Hun har siden arbeidet for å styrke kvinners innflytelse i Vest-Afrika under og etter krig.

Tawakol Karman: Hun har både før og under “den arabiske våren”, under de mest krevende omstendigheter, spilt en ledende rolle i kampen for kvinners rettigheter og for demokrati og fred i Jemen.

Fakta Nobels fredspris:
Nobels fredspris er en internasjonal pris som kan utdeles årlig av Den norske Nobelkomite etter retningslinjer fastsatt i Alfred Nobels testamente. Fredsprisen er én av fem priser som siden 1901 har blitt utdelt i regi av Nobelstiftelsen i Stockholm for fremragende innsats innenfor områdene fysikk, kjemi, fysiologi eller medisin, litteratur og fred. I regi av Sveriges Riksbank er det fra og med 1969 også blitt delt ut en pris i økonomisk vitenskap til Alfred Nobels minne.

Mens de øvrige prisene deles ut av fagkomiteer med sete i Sverige, deles altså fredsprisen ut av en komité oppnevnt av Det norske Storting. Ifølge Nobels testamente skal fredsprisen gå til den "som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser". I prisen inngår en medalje, et personlig diplom og et større prisbeløp (for tiden 10 millioner svenske kroner).

Nobels fredspris er blitt kalt "verdens mest ærefulle pris". Med tildelingen til Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee og Tawakkol Karman i 2011 har i alt 101 personer og 23 organisasjoner blitt tildelt Fredsprisen. Prisen overrekkes under en seremoni i Oslo Rådhus den 10. desember, som er Alfred Nobels dødsdag.

 Kilde: Det Norske Nobelinstitutt.