Foto: Redd Barna/Mats Lignell
I den nye rapporten skriver Redd Barna at det er svært viktig å la barn selv få stille sine myndigheter til ansvar for brudd på barns rettigheter.

– Redd Barna er en rettighetsorganisasjon. Styrkingen av system og strukturer som ivaretar barns rettigheter er blant de viktigste oppgavene Redd Barna jobber med, sier Anne Margrete Grøsland, spesialrådgiver i Redd Barna.

I den engelskspråklige rapporten Child Rights Governance – Making a reality of children´s rights beskriver Redd Barna hvordan barns rettigheter realiseres gjennom en presentasjon av suksesshistorier fra ulike deler av verden.

Rapporten viser blant annet hvordan Redd Barna arbeider for å ansvarliggjøre myndigheter, gi barn en stemme, forbedre lovverk og gjøre domstoler mer barnevennlige.

Redd Barna påvirker verdens myndigheter til å sette seg klare mål for å realisere sine forpliktelser for barn. For å oppnå dette er det også nødvendig at barn og voksne kjenner til barnerettighetene, og at de ansvarliggjør sine myndigheter.

– Det er viktig at folket stiller myndighetene sine til ansvar dersom de opplever brudd på barns rettigheter. Redd Barna mener det er svært viktig å la barna selv få delta i denne prosessen, sier Grøsland.

Ansvarliggjør myndighetene

Foto: Redd Barna
Rapporten forteller om barn som er bevisst sine rettigheter, og som sier i fra når de opplever rettighetsbrudd.

Redd Barna bidrar til at barn selv får en viktig rolle i kontrollen med myndighetens oppfølging av Barnekonvensjonen. Eksempler fra Moldova, Bangladesh og Norge forteller om barn som er bevisst sine rettigheter, og som sier i fra når de opplever rettighetsbrudd.

Forbedret lovverk styrker alle barnerettighetene

– Redd Barna ønsker å påvirke myndigheter for å sikre barns rettigheter i nasjonale lovverk. Én lovendring kan styrke arbeidet med alle barnerettighetene, ikke bare på ett enkelt område, sier Grøsland.

Hun understreker at det ikke alltid er nok med et forbedret lovverk. Det forutsetter også at myndighetene følger opp lovgivningen i praksis.

– For at barnerettighetene ikke skal brytes er det ikke nok med å endre lovverk. Myndighetene må også ta grep for å følge opp lovendringene. Og det er viktig at sivilsamfunnet og organisasjoner som Redd Barna passer på at myndighetene setter i verk nødvendige tiltak for at loven overholdes.

Historiene i rapporten representerer eksempler på arbeid Redd Barna gjør for å styrke rettighetene for millioner av barn over hele verden.

Les hele rapporten her >