Eglantyne Jebb regnes både som Redd Barna og Barnekonvensjonens mor.

Eglantyne Jebb er navnet på kvinnen som startet Redd Barna. Hun ble født i England i 1876, og familien hennes var svært rik. Men Eglantyne var ikke interessert i luksus, hun ville gjøre en innsats for andre. Hun arbeidet som lærer i slummen i London. Eglantyne reiste mye. Hun besøkte mange land i Europa under første verdenskrig. Hun så mange barn som hadde det vondt på grunn av krigen. All krig er en krig mot barn, skrev hun da hun kom tilbake. Eglantyne kjempet for å hjelpe barn som var rammet av krig. Hun sa at alle barn er like verdifulle, og har retten til et godt liv - uansett hvilket land de er fra.  Det er feil at barn skal lide fordi voksne kriger, mente Eglantyne. Eglantyne Jebb var den første som virkelig tok opp barns rettigheter, og derfor vil Redd Barna dele ut en pris i hennes navn.

Inspirere og gi god omtale

Prisen skal deles ut i forbindelse med Barnekonvensjonens fødselsdag 20. november. Barnekonvensjonen samler menneskerettighetene for barn og anerkjenner barns særlige behov for beskyttelse. Barnekonvensjonen er en del av norsk lov. Konvensjonen er grunnlaget for Redd Barnas arbeid i Norge og internasjonalt. Eglantyne Jebbs pionerarbeid er utgangspunktet for dagens barnekonvensjon.

Formålet med prisen er å inspirere til arbeid og økt engasjement for barns rettigheter. Først og fremst skal prisen gi honnør og god omtale til noen som fortjener heder for sitt barnerettighetsarbeid. Samtidig skal den styrke Redd Barnas barnerettighetsprofil og spre kunnskap om grunnleggeren Eglantyne Jebb. Prisen gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, bedrifter eller andre som har gjort en særskilt innsats for å styrke barns rettigheter, eller bekjempe brudd på barns rettigheter i, eller utenfor Norge.

Foto: Kongehuset
Kongen var den første som fikk Eglantyne Jebb-prisen.

Kongens engasjement

I fjor fikk Hans Majestet Kong Harald prisen for å ha vært en forkjemper for barns rettigheter gjennom mange år. Som det sto på diplomet Kongen fikk:

Hans Majestet Kong Harald har vist et sterkt personlig engasjement i arbeid mot vold og overgrep mot barn. Hans Majestet har utfordret alle voksne til å engasjere seg og tørre å bry seg. Redd Barna ønsker spesielt å hedre Kong Harald for hans engasjement i foranledningen til og i forbindelse med premieren av animasjonsfilmen Sinna Mann. Kongen har vært uredd i kommunikasjon med barn om vold og overgrep, og fremstår således som et forbilde for andre voksne ved å bryte tabuer om hva vi kan snakke om. Kongens budskap til barn om at det ikke er deres skyld, har nådd fram til mange.

Kom med forslag

Redd Barnas hovedstyre beslutter hvem som skal tildeles prisen, og prisen gis i form av hederlig omtale, diplom og et kunststykke. Redd Barna ber nå dere som leser denne saken om å komme med forslag til hvem som skal få barnerettighetsprisen for 2010.

Hvis du kjenner til en person, en gruppe, organisasjon, bedrift eller andre som du synes fortjener spesiell heder for sitt arbeid for å styrke barns rettigheter, send navnet på din kandidat og en kort begrunnelse for hvorfor du ønsker at din kandidat skal få prisen, til marianne.hagen@reddbarna.no. Redd Barna vil gjerne ha forslag både fra barn og voksne, og håper dere kan sende inn gode forslag innen 12. juli.