Foto: Redd Barna
Eglantyne Jebb er Redd Barnas grunnlegger, og hun regnes som Barnekonvensjonens mor. I 1919 stiftet hun "Save the Children".

Eglantyne Jebb regnes som Barnekonvensjonens mor, og Redd Barnas grunnlegger. Hvert år deler Redd Barna ut en nasjonal barnerettighetspris, kalt Eglantyne Jebb-prisen. Prisen gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, bedrifter eller andre som har gjort en særskilt innsats for å styrke barns rettigheter eller bekjempe brudd på barns rettigheter. Nå inviterer Redd Barna deg til å være med å nominere kandidater til årets pris, dette kan du gjøre her >.  

Redd Barnas grunnlegger

Prisen er oppkalt etter Redd Barnas grunnlegger og kvinnen som regnes som Barnekonvensjonens mor, Eglantyne Jebb. Hun skrev den første erklæringen om barns rettigheter i 1923. I 1919 stiftet hun "Save the Children". Redd Barna har etablert prisen til minne om hennes arbeid og tankegods, og til inspirasjon for de som kjemper for at barn skal få sine rettigheter oppfylt i Norge i dag. Prisen deles ut rundt Eglantyne Jebbs fødselsdag som er 25. august. Redd Barnas hovedstyre beslutter hvem som skal få prisen. Barn og unge er med i prosessen med å komme frem til vinnere av prisen. Selve prisen består av hederlig omtale, diplom og et kunstverk av den anerkjente billedkunstneren Elisabeth Werp.

Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
I fjor gikk prisen til tannlege Anne Rønneberg, for hennes mangeårige innsats for å øke bevisstheten om overgrep mot barn. Vinneren av prisen får hederlig omtale, et diplom og et kunstverk av den anerkjente billedkunstneren Elisabeth Werp.

Tidligere prisvinnere

Første året Eglantyne Jebb-prisen ble delt ut, var for fem år siden. Da var det Hans Majestet Kong Harald som fikk prisen for å ha vært en forkjemper for barns rettigheter gjennom mange år. Redd Barna ønsket spesielt å hedre Kong Harald for hans engasjement i foranledningen til og i forbindelse med premieren av animasjonsfilmen Sinna Mann. Kongen har vært uredd i kommunikasjon med barn om vold og overgrep, og fremstår således som et forbilde for andre voksne ved å bryte tabuer om hva vi kan snakke om. Kongens budskap til barn om at det ikke er deres skyld, har nådd fram til mange.
 
Året etter gikk prisen til Landsforeningen for barnevernsbarn, for deres innsats som talerør for barn som er under omsorg eller får annen hjelp fra barnevernet. I 2011 fikk NRKs "Supernytt" fikk prisen for sitt arbeid for barns tilgang til informasjon om saker som angår dem, og for at barn skal bli hørt. I fjor gikk prisen til tannlege Anne Rønneberg, for hennes mangeårige arbeid med å øke bevisstheten om overgrep mot barn.

Kom med forslag

Nå ber Redd Barna om ditt forslag til hvem som skal få prisen i år. Hvis du kjenner til en person, en gruppe, organisasjon, bedrift eller andre som du synes fortjener spesiell heder for sitt arbeid for å styrke barns rettigheter, send inn forslaget ditt med en kort begrunnelse ved å bruke dette skjemaet. Redd Barna vil gjerne ha forslag både fra barn og voksne, og håper dere kan sende inn gode forslag innen 1. mars.