Eglantyne Jebb regnes som Barnekonvensjonens mor, og Redd Barnas grunnlegger.

Hvert år deler Redd Barna ut en nasjonal barnerettighetspris, kalt Eglantyne Jebb-prisen. Prisen gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, bedrifter eller andre som har gjort en særskilt innsats for å styrke barns rettigheter eller bekjempe brudd på barns rettigheter. Nå inviterer Redd Barna deg til å være med å nominere kandidater til årets pris.


Redd Barnas grunnlegger

Prisen er oppkalt etter Redd Barnas grunnlegger og kvinnen som regnes som Barnekonvensjonens mor, Eglantyne Jebb. Hun skrev den første erklæringen om barns rettigheter i 1923. I 1919 stiftet hun "Save the Children". Redd Barna har etablert prisen til minne om hennes arbeid og tankegods, og til inspirasjon for de som kjemper for at barn skal få sine rettigheter oppfylt i Norge i dag. Prisen skal i år deles ut på Eglantyne Jebbs fødselsdag 25. august. Tidligere har prisen blitt delt ut i forbindelse med Barnekonvensjonens fødselsdag 20. november. Redd Barnas hovedstyre beslutter hvem som skal få prisen. Den består av hederlig omtale, diplom og et kunstverk av den anerkjente billedkunstneren Elisabeth Werp.

Foto: Redd Barna/Nevuz Ebru Aksu
Linn Merethe Nilsen, Maria Reklev og Cecilia Dinardi i Landsforeningen for barnevernsbarn var glade da de fikk prisen i 2010.

Tidligere prisvinnere

Første året Eglantyne Jebb-prisen ble delt ut, var for to år siden. Da var det Hans Majestet Kong Harald som fikk prisen for å ha vært en forkjemper for barns rettigheter gjennom mange år. Redd Barna ønsket spesielt å hedre Kong Harald for hans engasjement i foranledningen til og i forbindelse med premieren av animasjonsfilmen Sinna Mann. Kongen har vært uredd i kommunikasjon med barn om vold og overgrep, og fremstår således som et forbilde for andre voksne ved å bryte tabuer om hva vi kan snakke om. Kongens budskap til barn om at det ikke er deres skyld, har nådd fram til mange.

I fjor gikk prisen til Landsforeningen for barnevernsbarn, for deres innsats som talerør for barn som er under omsorg eller får annen hjelp fra barnevernet. Organisasjonen har tatt opp mange og viktige saker knyttet til barns rettigheter i barnevernet. Landsforeningen for barnevernsbarn løfter fram barnevernsbarnas stemmer i debatten og synliggjør barna som likeverdige aktører i diskusjonen om barnevernet. Redd Barna vil gjennom prisen gi støtte til organisasjonens viktige arbeid og bidra til å løfte fram deres synspunkter i en viktig fase for utviklingen av barnevernet.

Kom med forslag

Nå ber Redd Barna om ditt forslag til hvem som skal få prisen i år. Hvis du kjenner til en person, en gruppe, organisasjon, bedrift eller andre som du synes fortjener spesiell heder for sitt arbeid for å styrke barns rettigheter, send navnet på din kandidat og en kort begrunnelse for hvorfor du ønsker at din kandidat skal få prisen, til marianne.kvisvik@reddbarna.no. Redd Barna vil gjerne ha forslag både fra barn og voksne, og håper dere kan sende inn gode forslag innen 26.april.

Les mer om prisen her.