Foto: Redd Barna/Simon Oliver Ommundsen
Det er ikke lett å være ungdom når ingen hører på deg eller sørger for at rettighetene dine blir ivaretatt. Russa (15 år) fra Palestina er engasjert i ungdoms rett til å si meningen sin.

Uhørt!

Barnekonvensjonen gjelder både i Norge, Egypt, Libanon, Palestina og Libya. Konvensjonen slår fast at alle under 18 år har rett til å si sin mening og bli hørt. I Norge tar vi det for gitt å kunne si akkurat det vi mener, akkurat når vi har lyst. Det finnes rom for oss å diskutere, både med andre ungdommer og med voksne.

I land som Egypt, Libanon, Palestina og Libya er virkeligheten en helt annen. I Egypt har det ikke vært noen selvfølge å få delta i elevråd, og kritiserer du myndighetene på bloggen din, kan det ende med fengselsdom.

Gjennom dette prosjektet søker Redd Barna å tilrettelegge for at ungdom i Egypt, Libanon, Palestina og Libya skal kunne si sine egne meninger og engasjere seg i sine saker, på sine egne premisser. Vi ønsker å lage kanaler for deres deltakelse i samarbeid med ungdom selv, og lokalsamfunnene de bor i. Ungdom har et unikt perspektiv og et helt spesielt innblikk i sin egen situasjon, og nettopp derfor er det så viktig at de får oppfylt sin rett til å uttale seg uten at de blir sensurert eller nektet å delta i samfunnsdebatten.

Dette vil vi gjøre:

Prosjektene gir ungdom kunnskap om egne rettigheter, og verktøyene de trenger for å realisere dem. Ungdom blir ledere i sine lokalsamfunn, og bidrar til at marginaliserte ungdommer får løftet sin egen stemme. De vil kunne fortelle om sin egen virkelighet og sine egne utfordringer, og stille krav til myndighetene om saker som er viktige for dem.

Sammen med OD ønsker Redd Barna å:
- Øke ungdoms kunnskap om rettigheter, lederskap og organisering
- Styrke ungdoms mulighet til å delta i utviklingen der de bor
- Støtte ungdom i opprettelsen av:

  1. Ungdomsnettverk
    Regionale ungdomsnettverk påvirker myndigheter til å høre, og presser dem til å handle. Prosjektet vil gi ungdom mulighet til å samles i et trygt miljø hvor de kan diskutere problemer og løsninger der de bor.
  2. Elevrådsarbeid
    Elevråd er den viktigste kanalen for å oppnå endringer i skolehverdagen. Gjennom opprettelsen av en elevorganisasjon vil ungdom organisere seg lokalt og nasjonalt for å bedre sin egen hverdag, i og utenfor skolen.
  3. Ungdomsråd
    Lokale ungdomsråd kan utrette store forskjeller i samfunnet. Ved å samle meningene til de unge i nærmiljøet kan man jobbe for at de voksne skal forstå – og man kan endre holdninger for å få innfridd rettighetene sine.

Det er uhørt at ungdom i Midtøsten ikke har en stemme.

I tillegg til Redd Barna er Strømmestiftelsen og SAIH kandidater til årets OD. Strømmestiftelsen søker med prosjektet ”Kasteløs, men kampklar” (Nepal) og SAIH søker med prosjektet ”Ikke kødd med skogen min!” (Bolivia og Nicaragua). Her kan du lese mer om Operasjon dagsverk og alle de tre finalistene >