Foto: Morten Brakestad
Øivind Aschjem, leder for Alternativ til vold i Telemark, var pådriver for at boken "Sinna mann" ble til, og mener filmen er et viktig verktøy i arbeidet mot vold mot barn.

Extrastiftelsen deler hvert år ut overskuddet av midler fra Extraspillet. I år ble til sammen 220 millioner kroner delt ut til 528 prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning.
Redd Barna mottok 5,9 millioner av disse fordelt på 13 prosjekter. Det var mange høydepunkter for Redd Barna på årets Extra- tildeling. Prosjektet ”Hallo Norge, her er jeg” ble kåret til et av prosjektene med best og mest kreative prosjektnavn. I tillegg fikk ”Sinna mann” Extrastiftelsens hederspris GULLEGGET for beste forebyggingsprosjekt.

Viktig verktøy

Statssekretær Lubna Jaffrey gav honnør til Redd Barna for sitt langsiktige engasjement og innsats for de mest utsatte barna. Anita Killi, prosjektleder for ”Sinna Mann”, og Øivind Aschjem, en av pådriverne til boka som filmen er basert på, var til stede under tildelingen. De takket Extrastiftelsen for støtten som gjorde prosjektet mulig, og sa hvor viktig det er å sette fokus på et så vanskelig tema som vold i familien. 

- Dette er en film som tar opp de voksnes relasjon til hverandre og de voksnes taushet rundt vold i familien. Filmen er et viktig verktøy i arbeidet for å synliggjøre og hjelpe barn som lever med vold, sier Øivind Aschjem.

"Sinna mann" har vunnet mange priser de siste årene, blant annet UNICEFs menneskerettighetspris. Filmen har fått stor oppmerksomhet, også internasjonalt, både for dens kunstneriske uttrykk og som et egnet virkemiddel for å spre informasjon og skape dialog. I tillegg har den et bredt nedslagsfelt og har blitt tatt i bruk ovenfor barn, ungdommer, voksne og fagfolk. Kong Harald gråt da han så filmen, det samme gjorde GULLEGGET-juryen.

Foto: Morten Brakestad
Statssekretær Lubna Jaffrey delte ut GULLEGGET til Redd Barna og Anita Killi. I år har Redd Barna fått tildelt 5,9 millioner fra Extrastiftelsen til 13 prosjekter.

Prosjekter på flyktningfeltet

De totalt 5,9 millioner kronene som Redd Barna i år mottak fra Extrastiftelsen har gått til flere nye og spennende prosjekter. I år er det flest prosjekter på flyktningfeltet, både i form av kunstprosjekter, skrivekurs, menneskerettighetskurs og informasjonsmateriell trykt som tegneserier. Noen av prosjektene er:
”DAGBOK- å forstå livet gjennom egne ord”. Her får ungdommer i asylmottak tilbudt skrivekurs, og skal motiveres til å skrive dagbok for å gi ungdommene et sted å uttrykke glede, sorg, frustrasjon og sinne.
”Hallo Norge, her er jeg” skal produsere informasjonsmateriell for barn og unge om det å være asylsøker i Norge; hva er viktig eller lurt for barn å kjenne til når de kommer hit, hva kan være vanskelig, hvilke muligheter finnes og hva har andre barn gjort i lignende situasjon. Materiellet skal utformes som en tegneserie, skrevet og illustrert av barn og unge som selv har kommet til Norge som asylsøkere. Heftet skal distribueres til flyktningbarn ved ankomst til Norge og det vil settes av plass i heftet hvor barna selv kan tegne og skrive om egne opplevelser, tanker og refleksjoner.
I ”Minoritetsproffene” skal barn og unge med ulik minoritetsbakgrunn og som er knyttet til barnevernet på ulike steder i landet, få muligheten til å dele erfaringer og gi tilbakemeldinger om hva de synes er godt og dårlig barnevern. Dette vil gi en stemme til og synliggjøre en svært utsatt gruppe barn og få fram råd og konkrete ideer fra barna selv til hvordan barnevernet bedre kan hjelpe og ivareta disse barnas omsorg.

Foto: Morten Brakestad
Filmskaper Anita Killi fikk midler fra Extrastiftelsen gjennom Redd Barna. Nå oppfordrer Redd Barna folk til å søke midler for 2012.

Søk gjennom Redd Barna

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering lyser hvert år ut midler til prosjekter innenfor forebygging, rehabilitering og forskning. For å kunne søke på midlene må enhver søker gå gjennom en godkjent søkerorganisasjon, som Redd Barna. I forbindelse med utlysningen av Extramidler for 2012 ønsker derfor Redd Barna forsknings- og fagmiljøer, organisasjoner og andre aktuelle samarbeidspartnere til å søke midler til spennende nye prosjekter gjennom Redd Barna. Særlig forsknings- og utredningsprosjekter, samt operative prosjekter knyttet til følgende temaer oppfordres til å søke: asyl- og flyktningbarn, vold og overgrep mot barn (herunder nettrelaterte overgrep), handel med barn, barnevern, barnefattigdom, inkludering og solidaritet i skolen, barns medvirkning og barns rettigheter generelt.

Dersom noen har gode prosjektideer innenfor andre temaer relatert til barns situasjon og rettigheter i Norge mottar Redd Barna gjerne det også. For mer informasjon om Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering, se www.extrastiftelsen.no. For at Redd Barna sammen med den enkelte søker skal få tid til å utvikle prosjekt og søknad i felleskap frem mot Extrastiftelsens søknadsfrist for 2012, vil Redd Barna gjerne ha en skisse på 1-2 sider som kort beskriver prosjektidé og målsetning innen fredag 17. februar 2012.
I første omgang ønsker Redd Barna kun en kortfattet skisse, gjerne i stikkordsform.
Prosjektskissen sendes på e-post til christine.rackwitz@reddbarna.no.