Foto: Redd Barna/John Vink
I Koh Kong jobber mange tenåringer på fiskerbåtene. Her sorterer to jenter nytrukne reker.

Hushjelp? Prostituert? Underbetalt mannskap på thailandsk fiskebåt? Dette er noen av de få valgmulighetene for ungdom i Koh Kong og Pursat-provinsene sørvest i Kambodsja.

Fattigdom og mangel på skoler tvinger dem ut i arbeidslivet for å tjene penger til familiens overlevelse. Hittil har tenåringer i disse avsidesliggende provinsene vært glemt av både myndigheter og andre hjelpeorganisasjoner. Om Redd Barna vinner årets Operasjon dagsverk (OD), kan dette bidra til å gi 33 000 unge fra 13 år og oppover muligheten til å fortsette på skolen og få makt over eget liv.

Som ”ferdigutdannet” i en alder av 13 år har ungdommene få og ofte håpløse valg for fremtiden. Noen blir offer for trafficking, og jobbmulighetene begrenser seg til for eksempel hushjelp, billig arbeidskraft på thailandsk fiskebåt eller prostituert.

Redd Barna er en av tre finalister når elevtinget skal bestemme hva inntektene av årets Opeasjon dagsverk skal gå til 10. mars. Vårt prosjekt har som mål å gi 33 000 ungdommer mellom 13 og 19 år i provinsene Koh Kong og Pursat mulighet til å fortsette på skole, få utdanning av god kvalitet og medbestemmelse over egne liv.

Foto: Redd Barna/John Vink
Mange unge prøver også lykken i Thailand. Her dytter to gutter en hel vogn med varer over grensen til Thailand.

Dette vil Redd Barna gjøre:

Fremme tilgang til niårig utdanning og sikre at flest mulig fullfører.
Sikre at unge som er utenfor skolen har lik tilgang til utdanning og at flere får muligheten til å fullføre niårig skole. Det gjelder særlig jenter, ungdom fra ekstra fattige familier, fra etniske minoriteter og urfolk samt unge i fare for å bli utsatt for trafficking og ungdom med funksjonshemminger.

Styrke utdanningssystemet på alle nivåer.
For å skape varig forandring og forbedring jobber vi på alle nivåer i utdanningssystemet; både lokalt, i distriktet, på provinsnivå og på nasjonalt nivå.

Fremme et skolemiljø med elevene i sentrum.
Skolemiljøet skal være tilpasset elevenes behov. Pensum må være relevant for livene deres og lokale forhold. De unge skal delta aktivt i egen utdanning.

Sikre bred deltagelse fra ungdommene i målgruppen og  bidra til å gi dem mer makt over egne liv.
Kambodsja er på mange måter et hierarkisk samfunn. Dette betyr blant annet at barn og unge ikke kan utfordre eldre med kritiske spørsmål. Det forventes ikke at barn og ungdom verken tenker kritisk eller handler selvstendig. Man skal helst være lydig overfor voksne, og dette gjelder særlig for jenter.

Her kan du lese mer om Operasjon dagsverk og alle de tre finalistene >