Foto: Redd Barna/Colin Crowley
Redd Barna intensiverer nødhjelpen i Haiti, og arbeider aktivt med flere forebyggende tiltak, som å dele ut nødvendige medisiner.

Så langt er mer enn 16 700 tilfeller av kolera bekreftet i Haiti. Redd Barna trapper nå opp hjelpearbeidet både med penger og arbeidsinnsats i håp om å forhindre ytterligere spredning.

Haitis befolkning har hatt et vanskelig år. Over én million mennesker bor fortsatt i midlertidige leire etter jordskjelvet i januar, og i tillegg ble det lutfattige landet rammet av den tropiske stormen Tomas for noen uker tilbake. Koleraen ses på som en direkte følge av de vanskelige forholdene i Haiti, hvor særlig de sanitære forholdene i de midlertidige leirene skaper en økt risiko for spredning.

Frykter 250 000 smittede

Nærmere 1000 personer er omkommet siden sykdomsutbruddet i oktober. I verste fall  kan opptil 250 000 mennesker bli smittet av kolera. Dette vil kreve en kraftig styrking av nødhjelpen. Redd Barna har satt opp en plan for arbeidet mot kolera som går over seks måneder fra oktober til mars, med størst intensitet de første tre månedene. Målet er å nå 600 000 barn og voksne i teltleirene, forsteder og landdistrikter hvor det er rapport tilfeller av kolera og hvor risikoen er spesielt stor.

– Kolera kan forebygges og behandles. Vår høyeste prioritet er å sikre en rask og effektiv respons for å redusere spredning av sykdommen og forhindre flere dødsfall, sier Gary Shaye, Redd Barnas landdirektør i Haiti.

Foto: Redd Barna/Colin Crowley
I de midlertidige leirene er det dårlige vann- og sanitæranlegg. Redd Barna arbeider for å få skikkelige anlegg, som fører til bedre hygieniske forhold, som igjen er viktig for hindre spredning av kolera.

Styrker de forebyggende tiltakene

Redd Barna har utvidet og styrket de forebyggende tiltakene. Nå informerer vi gjennom alle tilgjengelige kanaler om hvor livsviktig det er å ha god håndhygiene, koke vannet før man bruker det og søke medisinsk hjelp ved første sykdomstegn. I tillegg har vi satt opp helsestasjoner og jobber for å sikre alle tilgang til rent vann – samt delt ut 10 000 hygieneartikler, 19 000 såpestykker, vannrensingstabletter og kjøkkenutstyr. Disse tiltakene vil bidra til å begrense spredningen av kolera og redusere dødsfall som følge av sykdommen.

– Redd Barna og andre humanitære organisasjoner har siden utbruddet støttet myndighetene i Haiti med deres forberedelser i tilfelle utbruddet viser seg å bli en landsomfattende epidemi. Vi har bygget helsestasjoner, samt skikkelige vann- og sanitæranlegg, og vi arbeider med å informere foreldre og barn om kritiske forebyggende tiltak, forteller Shaye.Lytt tilLes fonetisk

Redd Barna har siden sykdomsutbruddet samarbeidet med FN, regjeringen i Haiti og andre frivillige organisasjoner for å bekjempe den raskt voksende epidemien.