Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
Redd Barna mener de lengeværende asylbarna må få rettshjelpen de trenger for å få sine saker omgjort, og ber Justisdepartementet om midler. Bildene er av barn i norske asylmottak.

- Regjeringen innfører nye regler for lengeværende barn, men tar ikke ansvar for at de barnefamiliene som er omfattet får informasjon eller nødvendig rettshjelp. Redd Barna har nå sendt et brev til justisminister Anders Anundsen der vi ber han om å sikre økonomiske ressurser slik at alle de lengeværende barna får like muligheter til rettshjelp, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram.

I juli trådte en regelendring i kraft som gir om lag 600 barn som søker asyl i Norge muligheten til å få sine avslag omgjort. Redd Barna er kritiske til at regjeringen ikke har lagt opp til å gi barnefamiliene informasjon eller rettshjelp, og er bekymret for at familier som omfattes av ordningen ikke vil få tilstrekkelig informasjon om den kompliserte regelverksendringen.

En forutsetning for rettssikkerheten

Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
Redd Barna mener de lengeværende asylbarna må få rettshjelpen de trenger for å få sine saker omgjort, og ber Justisdepartementet om midler. Bildene er av barn i norske asylmottak.

- Mange trenger informasjon, veiledning og har behov for gratis rettshjelp for å kunne fremme en anmodning om omgjøring som svarer på de ulike vilkårene i bestemmelsen, sier Skybak. Det er komplisert å skrive omgjøringsbegjæring og de færreste har økonomiske midler til å engasjere advokat. Familier som ikke sender inn ny informasjon til utlendingsmyndighetene risikerer å bli sendt ut av Norge, selv om de oppfyller vilkårene for tillatelse etter de nye reglene.

Redd Barna ber derfor Justisdepartementet om å sikre økonomiske ressurser slik at familiene dette gjelder får støtte til rettshjelp. 

- Rettshjelp er en forutsetning for at rettssikkerheten til barna det gjelder blir ivaretatt. Disse omgjøringsbegjæringene kan ikke gjøres avhengig av enkeltpersoners, eller frivillige organisasjoners innsats, eller gratisarbeid fra enkelte advokater. Dette er et ansvar som regjeringen må ta, sier Skybak. 

En nasjonal rettshjelpsdugnad

Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
Redd Barna mener de lengeværende asylbarna må få rettshjelpen de trenger for å få sine saker omgjort, og ber Justisdepartementet om midler. Bildene er av barn i norske asylmottak.

Behandlingen av de lengeværende barna som har tilknytning til Norge, men som nødvendigvis ikke får oppholdstillatelse, har i lang tid opprørt mange. Det er flere som har engasjert seg for deres situasjon og for at barnas rettigheter skal bli ivaretatt og styrket. 

En av disse er Aina Heldal Bøe. Hun har i flere år engasjert seg i situasjonen for de lengeværende barna. Nå har hun sammen med NOAS tatt initiativ til en nasjonal rettshjelpsdugnad. Dette er en dugnad som skal bidra til å sikre at alle lengeværende barn skal ha samme muligheter til å få sin sak vurdert på nytt opp mot det nye regelverket. NOAS skal administrere dugnaden.

Oppfordrer alle advokater

Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
Redd Barna mener de lengeværende asylbarna må få rettshjelpen de trenger for å få sine saker omgjort, og ber Justisdepartementet om midler. Bildene er av barn i norske asylmottak.

Redd Barna støtter denne rettshjelpsdugnaden. Det er et fantastisk initiativ som bidrar til å gi gratis rettshjelp til de lengeværende barna. For å få utført arbeidet er dugnaden avhengig av midler og advokater som kan bidra. 

- Vi oppfordrer alle advokater som kan bidra til å være med på dugnaden. Den trenger alle gode støttespillere den kan få. Behandlingen av sakene burde vært sikret av regjeringen. Men så lenge de ikke tar dette ansvaret er det flott at engasjerte frivillige bidrar sånn at barna får saken sin behandlet på nytt. Noe de har rett til sier Skybak.

Det er opprettet en egen konto til rettshjelpsdugnaden og pengene vil utelukkende gå til rettshjelp og veiledningsarbeidet. Man kan bidra til kontonummeret 6012.05.72701 eller ved å sende NOASBARN til 2160 og gi 100 kr. 

Les mer om dugnaden på Facebook

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.