Kirsten Sandberg er medlem av FNs barnekomité. Hun holder åpningsinnlegget når den første barnerettighetsfrokosten går av stabelen i morgen.

 – Med frokosten håper vi å skape en møteplass og en arena for diskusjon og dialog mellom et bredt spekter av aktører som på ulike måter arbeider for og med barn og barns rettigheter i Norge, sier leder for Redd Barnas Norgesprogram, Janne Olise Raanes.

På åpningsdagen fredag vil Raanes foreta den offisielle åpningen av Barnerettighetsfrokosten. I tillegg har vi vært så heldige å få Kirsten Sandberg, medlem av FNs barnekomité til å holde åpningsinnlegg. Sandberg vil snakke om betydningen av egne menneskerettigheter for barn, og barnekonvensjonens stilling og status i det norske samfunnet anno 2011.

– Så langt har vi påmeldte fra både departement, direktorat, frivillige organisasjoner og forskningsinstitusjoner, så vi håper på en levende og spennende debatt i forlengelsen av innleggene, sier Janne Olise Raanes.

Det vil avholdes om lag fem frokostmøter per år, og vi vil ta opp ulike tema som knytter seg til barns rettigheter og barns situasjon. Møtene vil variere i form, og vi legger opp til alt fra rene foredrag til debatter og rundebordsmøter. Vi håper deltagerne vil bidra aktivt med spørsmål, innspill og refleksjoner i møtene, og oppfordrer også alle som ønsker det til å komme med innspill til temaer som bør tas opp på barnerettighetsfrokostene.

I tillegg til faglig påfyll og inspirasjon vil deltagerne, som navnet antyder, få servert frokost på arrangementet.

Vi ønsker velkommen til første møte i Redd Barnas barnerettighetsfrokost!

For informasjon om arrangementet, kontakt Marianne Kvisvik.