Generalsekretær Tove R. Wang forsikrer om at Redd Barna står for ansvarlig drift og forvaltning av midler, både fra norske myndigheter og fra individuelle givere og næringslivet.

- Redd Barna har langsiktige forpliktelser for å gjennomføre prosjekter i over 30 land. Vi må kunne drive ansvarlig også dersom våre forventede inntekter skulle bli mindre. I tillegg må vi kunne reagere raskt når katastrofen rammer, slik vi gjorde det på Filippinene, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

For å sikre gjennomføring av langsiktige forpliktelser, samt yte akutt nødhjelp har redd barnas styre besluttet at organisasjonen til en hver tid skal ha en reserve tilsvarende 4-8 måneders driftskostnader.

Utdanning størst

I 2012 (sist godkjente regnskapsår) brukte Redd Barna mer enn ni av ti kroner (91,3 %) på arbeid for barn, fordelt på utdanning (33 %), beskyttelse mot overgrep (21 %), humanitær nødhjelp (19 %), arbeid for å skape godt styresett for barn (12 %) og helse (7 %), for å nevne de største områdene. Utdanningsteamet ved Redd Barnas kontor i Oslo leder hele den internasjonale Redd Barnas satsning på utdanning, som er den største porteføljen globalt.

Wang viser til at Redd Barna har vokst som organisasjon de siste ti årene. Antall faste støttespillere er rundt 100.000 og antall medlemmer i Norge er nå ca. 8000. Fra 2002 til 2012 økte også antall ansatte i Redd Barna fra 80 til 128.

Les mer om Redd Barnas regnskap og aktiviteter her: http://www.reddbarna.no/om-oss/organisasjonen/organisasjonsoppbygging

Vokser som organisasjon

For to år siden ble den norske organisasjonen Redd Barna en integrert del av internasjonale Redd Barna (Save the Children) gjennom organisatoriske endringer som omfattet samtlige 30 nasjonale organisasjoner. Internasjonalt når vi nå ut til barn i 120 land verden over.

 - Det at vi vokser som organisasjon betyr at vi når ut til enda flere barn. Vi gjør vårt beste hver dag for å nå ut til flest mulig barn på best mulig måte. Givere og andre støttespillere kan være trygge på at pengene blir brukt for å oppfylle barns rettigheter, forsikrer generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.

For barns rettigheter – i Norge

Redd Barna arbeider for barns rettigheter i Norge også, blant annet gjennom 70 aktive lokallag og aktivitetsgrupper. Redd Barnas ansatte og frivillige bidrar blant annet med informasjon og holdningsskapende aktiviteter om trygg og ansvarlig nettbruk gjennom praktisk informasjonsarbeid til elever og foreldre.

Redd Barna arrangerer også barnerettighetsfrokoster som en plattform for økt kunnskap og diskusjon om rettighetsutfordringer for barn i Norge. Temaet mindreårige asylsøkere er også viktig for Redd Barna. Kampanjen «Først og fremst barn» skapte felles møteplasser for barn som bor på asylmottak og lokalsamfunnene de bor i.

I tillegg har Redd Barna flere norske skoleprosjekter, blant annet Ingen Utenfor, Det magiske klasserommet (med støtte fra Norad) og Rettighetsslottet som har blitt utviklet de siste par årene.

Penger i bakhånd

For å kunne yte akutt nødhjelp til situasjoner som plutselig dukker opp, samt drive langsiktig arbeid, har Redd barna alltid stående midler til nødhjelp, langsiktig utviklingsarbeid og drift i mellom 4 og 8 måneder.

– Dersom vi hadde tømt reserven ville brutt med forsvarlig drift, blant annet fordi vi ikke ville vært i stand til å stille opp i andre katastrofesituasjoner som plutselig dukker opp, sier generalsekretær i Redd Barna.

Redd Barnas Katastrofefond, er etablert med tanke på nettopp å bidra med raske midler når en katastrofe oppstår.

For barns rettigheter – i Norge

Redd Barna jobber imidlertid også mye for barns rettigheter i Norge, blant annet gjennom sine 70 aktive lokale grupper.  Redd Barnas ansatte og frivillige bidrar blant annet med informasjon og holdningsskapende aktiviteter om trygg og ansvarlig nettbruk gjennom praktisk informasjonsarbeid til elever og foreldre.

Redd Barna arrangerer også barnerettighetsfrokoster som en plattform for økt kunnskap og diskusjon om rettighetsutfordringer for barn i Norge.

Temaet mindreårige asylsøkere er også viktig for Redd Barna. I Kampanjen «Først og fremst barn» skapte felles møteplasser for barn som bor på asylmottak og lokalsamfunnene de bor i.

I tillegg har Redd Barna flere norske skoleprosjekter, blant annet Ingen Utenfor, Det magiske klasserommet (med støtte fra Norad) og Rettighetsslottet som har blitt utviklet de siste par årene.