Foto: Yvonne Jansen
Annika Jeppestøl (t.v) og Maria Baudonnel Underdal diskuterer rollefordeling i Redd Barna Bømlo.

Aktivitetsgruppen og valgfaget er resultatet av et samarbeid mellom Redd Barna og Bømlo folkehøgskule. Fra høsten 2010 tilbyr folkehøgskulen Redd Barna som valgfag, noe som har vist seg å være veldig populært.

- At femten elever velger dette faget er vi strålende fornøyd med, sier Kristi Staveland-Sæter, lærer ved Fred- og Solidaritetslinjen på folkehøgskulen.

Valgfaget og aktivitetsgruppen er 100 prosent elevstyrt, og Staveland-Sæter og Redd Barnas ansatte ved regionkontoret i Bergen er helt sikre på at dette kommer til å bli en suksess. Elevene har både overskudd og engasjement til solidaritetsarbeid. 

Vil arbeide for barns beste på Bømlo

- Jeg valgte Redd Barna som valgfag fordi mange barn mangler muligheten til et godt liv. Når mange barn ikke får muligheten, er vi nødt til å prøve å gi dem det, sier Michael Touray, nyvalgt leder i Redd Barna Bømlo.

Sammen med sine medelever er han nå i full gang med etableringen av aktivitetsgruppen og planene for høsten. Den mest konkrete planen er å starte opp et aktivitetstilbud for barn og unge ved Bømlo mottak.

- Jeg ser frem til å være sammen med barna, og se at vi gjør noe bra i hverdagen deres, forhåpentligvis, sier Birgit Hagalid, som for øvrig er valgt som nestleder i Redd Barna Bømlo.

Aktivitetsgruppen har nylig gjennomført valg, og alle elevene har fått tildelt ansvarsoppgaver. I den nærmeste fremtid skal ansatte ved mottaket inviteres til et besøk på skolen, slik at elevene får vite mer om beboerne og hvilke aktiviteter det er nyttig å tilby dem. I tillegg skal det også gjennomføres en hel planleggingsdag sammen med Redd Barna, slik at elevene har best mulig grunnlag for å sette i gang med gode og meningsfulle aktiviteter.

Lokalt og internasjonalt solidaritetsarbeid

- Jeg synes det er veldig inspirerende at alle er så engasjerte, og jeg gleder meg til å komme skikkelig i gang med Redd Barna Bømlo, sier Maria B. Underdal.

I tillegg til å drive aktivitetstilbud på mottak, skal Maria og medelevene også vurdere andre muligheter for frivillig solidaritets- og rettighetsarbeid. Med tanke på overskuddet og engasjementet som elevene har, skal en ikke se bort i fra betydelige innsats i Alle som en-kampanjen, nødhjelpsaksjoner, informasjonskorpset og arrangement i forbindelse med Rødnesedagen på Bømlo det neste året.

Slikt er det nemlig tid til når Redd Barna er valgfag.