Foto: REUTERS/Stringer fra AlertNet
Redd Barna gjenforener barn med sine foreldre.

Barna i Kirgisistan har vært utsatt for svært traumatiske opplevelser. De har mistet familiemedlemmer, venner og hjemmene sine. Redd Barna anslår at opp til 200 000 barn er berørt og frykter nå for barnas sikkerhet.

Sporer opp barnas foreldre

– Barn er de mest sårbare i krisesituasjoner. Situasjonen deres er desperat. De har liten tilgang til mat, helsetjenester og andre basisbehov. Situasjoner som dette er spesielt farlige for barn, som står i fare for å bli adskilt fra sine foreldre. Barn er ekstra sårbare for utnyttelser og barn som er alene må få beskyttelse raskt, sier Søren Pedersen, leder for nødhjelp i Internasjonale Redd Barna.

Familiene er tvunget på flukt i all hast, de fleste med kun klærne de hadde på seg. Barn adskilt fra sine foreldre vil ha behov for hjelp til å spore opp foreldre eller familiemedlemmer.

Foto: REUTERS/Stringer fra AlertNet
Barn og kvinner på flukt i Kirgisistan.

Økning i tilfeller av diaré

– Store folkemengder og trange leveforhold gjør at sykdommer spres raskt. Vi ser allerede en økning i tilfeller av diaré blant barn. Diaré er svært dødelig dersom barna ikke får behandling, sier Pedersen.

Han sier at alle parter plikter å beskytte sivile, og spesielt barn, mot krigshandlinger, vold, nød og tvangsflytting. Redd Barna frykter at krisen i landet vil være langvarig. De fleste barna og familiene kan ikke returnere til hjemmene sine med det første og han ber om at det internasjonale samfunnet ivaretar barna og familienes akutte og langsiktige behov.

Gir akutt nødhjelp

Redd Barna har allerede ansatte i Kirgisistan og har arbeidet i regionen siden 1992. Organisasjonen trapper nå opp nødhjelpsresponsen og planlegger å nå 300 000 barn og voksne.

Vi gir akutt nødhjelp i form av mat og hygienepakker og vil i tillegg sette opp programmer som vil gi barn nødvendig beskyttelse og psykososial støtte.