Foto: REUTERS/Geroge Fominyen fra AlertNet
Barn på skolen i Kongome. Mange av klassekameratene deres har forlatt skolen på grunn av matvarekrisen i Niger.

– Sulten rammer barna først – og den rammer dem hardest. Vi må hjelpe dem raskt for at ikke situasjonen skal bli verre. Matbeholdningene til de fattige familiene er tomme, og mange foreldre har ikke råd til å kjøpe mer mat for å brødfø familien. Det finnes mat på markedet, men det må gjøres tilgjengelig for barn og deres familier, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang. Internasjonale Redd  Barna slo torsdag full alarm om situasjonen.

– Vi forventer nå at verdenssamfunnet tar nødvendige grep for å hindre at liv går tapt. 378.000 barn er i alvorlig fare for å sulte. 50 prosent av befolkningen i Niger er under 15 og mange trenger hjelp for å ikke sulte, sier Wang.

– Den humanitære krisen blir verre for hver eneste dag. Vi vet at barna kan dø selv om de får akuttbehandling mot underernæring, om vi ikke greier å stabilisere helsen deres ordentlig, sier Wang.

Foto: REUTERS/Geroge Fominyen fra AlertNet
Gutter i trær ser på matvareutdelingen i Koleram i Niger.

Hun sier at kombinasjonen av feilslåtte avlinger, tørke, matmangel og pengemangel har ført til hundretusenvis av barn risikerer underernæring eller å sulte.  Totalt er 2,3 millioner mennesker i Niger rammet av hungersnød som følge av tørke i det østlige Sahel – hele 50 prosent av befolkningen.

Befolkningen i Niger stadig utsatt for slike katastrofer, som igjen fører til gjentatte matkriser, hvor særlig barn er utsatt.  Niger er ett av landene med høyest barnedødelighet i verden – ett av fem barn dør før de fyller fem år. 66 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen.

Nødhjelpsarbeidet er i gang

Redd Barna er allerede i gang med nødhjelpsarbeidet. Siden november 2009 har Redd Barna trappet opp arbeidet i Niger for å få bukt med sultkatastrofen som nå rammer landet. Organisasjonen har som mål å nå 70 prosent (60 000 barn) av de mest underernærte barna i seks distrikter.

– Vi skal arbeide i områder som er særlig hardt rammet. Her vil vi gi støtte til de mest sårbare familiene og spesielt til barn som lider av underernæring. Vi vil jobbe for å hindre underernæring og sult, vi vil drive forebyggende arbeid og sørge for å beskytte de mest sårbare. Vi skal gjøre dette gjennom å utvide vårt allerede eksisterende ernæringsprogram, sier Wang.

Redd Barna har arbeidet med ernæring, beskyttelse og utdanning siden programmet i Niger startet i 2005.