Foto: Redd Barna / Tom Pilston
En gutt kollapser av glede og utmattelse på stranden på Lesbos.
Oppdaterte tall 27.10

Det finnes i dag to flyktningleirer på Lesbos som greske myndigheter har ansvaret for. Vi er i både Moria som er den største leiren, og Kara Tepe. I begge leirene er det kaotisk, dårlige hygieniske forhold og veldig mange mennesker. Redd Barna er den eneste organisasjonen som gir folk et varmt måltid i de to leirene hver dag, og dette har vi gjort siden september.

Vi har fraktet 35.000

Redd Barna frakter også flyktningene i buss fra nordsiden av øya der de kommer i land til registreringsstedet Mytilene som er den største byen på Lesbos. Dette er en tur på 70 kilometer som barn og voksne ellers måtte gått til fots. Vi jobber også med en lokal partnerorganisasjon som hjelper oss å identifisere sårbare barn og barnefamilier. Et eksempel er faren som for noen dager siden kom i land med sine 5 barn. Det minste barnet var bare tre måneder og moren hadde omkommet i fødselen. Faren var så traumatisert at han ikke kunne ta vare på barna. Redd Barna sikrer at familien nå blir tatt vare på.

En annen dramatisk hendelse nylig var da en mor fødte på stranden på Lesbos. Redd Barna sørget for at barnet ble registrert og fikk en fødselsattest- et viktig dokument for å kunne reise videre. Sammen med greske Røde Kors jobber vi også med familiegjenforening i flyktningleirene for barn og voksne som har kommet vekk fra hverandre. Et eksempel er en familie på fire som kom i land nylig der det var tydelig at mor og far måtte få akutt hjelp på sykehus. De to små barna deres fulgte med en 17-årig slektning til leiren. Vi sikret at barna ikke kom vekk fra hverandre og at alle tre ble tatt vare på. I tillegg sørger vi for at det er trygge steder i leirene: Både i Moria og Kara Tepe har vi satt opp lekeområder for barn som vi drifter, og laget rolige steder der mødre og små barn kan være avskjermet sammen.

Foto: Redd Barna / Tom Pilston
Redd Barna har sørget for transport for over 24 000 flyktninger fra strendene i nord over fjellene til flyktningleirene i Mytilline.


Registreringskravene skifter, og det gjør også stedene der flyktningene kan få dokumentet som gjør at de kan kjøpe billett til fergen fra Lesbos og komme seg videre. Det er også en krevende jobb å arbeide i et Hellas som er påvirket av stor økonomisk krise. Bare til den lille øya Lesbos med under hundre tusen innbyggere har det kommet en kvart million mennesker i år. De frivillige og hjelpeorganisasjonene som er på øya prøver å hjelpe så godt de kan, men det er vanskelig å organisere seg i den kaotiske situasjonen.

Vi samarbeider med lokale

Norske frivillige gjør en fantastisk innsats på Lesbos. Redd Barna forsøker å sette inn våre ressurser der det trengs organisering i stor skala på øya, for eksempel ved utdelinger av tusenvis av matrasjoner for å unngå kaos i leiren. Mange frivillige forteller at de ikke ser organisasjonene hjelpe. Redd Barna er ikke synlige på strendene i nord, men vi er til stede ved lokale partnere og ved å organisere transporten videre. Redd Barna gjør det vi er spesialisert for på Lesbos: følger opp barn, forhindrer flaskehalser, bidrar til at flyktningene blir registrert. Og med begrensede ressurser og i en kaotisk situasjon der det hver dag kommer hundrevis i land, har Redd Barna til nå valgt å stille opp med hjelpearbeidet der vi best kan bidra.

Redd Barna er bekymret for flyktningstrømmen denne vinteren, og utfordringene som vil følge når det blir kaldere på Lesbos. Redd Barna vil være til stede på øya, og på flere av de greske øyene samt fastlandet når vinteren kommer. Det er fantastisk at frivillige har gjort og gjør en massiv innsats, men verken enkeltmennesker eller organisasjoner kan med begrensede ressurser løse krisen som pågår.

Fram til nå har Redd Barna nådd over 130.000 mennesker, og mer enn 32.000 av disse er barn
• Vi har gitt et varmt måltid om dagen til 106.000 flyktninger
• Vi har busset 35.000 mennesker slik at blant annet åtte tusen barn ikke skulle måtte gå 70 kilometer fra nord til registreringsstedet

Foto: Redd Barna/Stuart Sia
Redd Barna deler ut varm mat hver dag til flyktningenen på Lesbos.