Foto: Redd Barna / Hanne Bjugstad

Arendalsuka er en arena for utvikling av og debatt om politikk for organisasjoner, politikere, næringsliv – og alle som er interesserte og har tid og lyst til å delta. Den arrangeres hvert år i Arendal på sensommeren, og Redd Barna har tradisjon for å delta for å sette barns rettigheter i Norge og verden på agendaen.

I år er det stortingsvalget som står i fokus og Redd Barna skal lansere «Partibarnometeret», en rapport hvor vi deler ut røde, gule og grønne kort til alle partienes politikk for barn. Generalsekretær Tove R. Wang skal delta i debatt om norsk bistand til utdanning og vi skal debattere oljefondets rolle i realiseringen av bærekraftsmålene. Vi spør: Setter oljefondet profitt foran bærekraft?

Og hvordan ville Norge sett ut om barn fikk bestemme? For første gang i historien arrangeres Barnas valg der barn kan gi sin stemme til det partiet de mener bør bestemme i Norge. Vi har valgshow under Arendalsuka!

Ikke i Arendal? Følg oss på Facebook, Twitter, snapchat @redd_barna og Instagram @ReddBarna, #Arendalsuka

Arrangementer Redd Barna deltar på

Mandag 14.08

12:30 - 14:00 Et Oljefond for en ny tid. Oljefondet regnes fortsatt som ledestjerne på etikk og ansvarlighet i globale investormiljøer, men er det nåværende mandatet til verdens største fond rustet til å møte denne utviklingen? Og er norske politikere sitt ansvar bevisst? Redd Barna i samarbeid med en rekke andre organisasjoner tar debatten.
Sted: Clarion Hotel Tyholmen
Mer her.

12:45 - 14:00 Regjeringen dobler utdanningsbistanden: Hva er oppnådd og hva bør gjøres videre? Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang sitter i panelet.
Sted: MS Sandnes
Mer her.

14:30 - 16:00 Universell helsetilgang – tar Norge nok ansvar? Universell tilgang til helsetjenester er essensielt for å styrke seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og oppnåelse av FNs bærekraftsmål. Er Norge den pådriveren de burde være for å sikre gode, primære helsetjenester for alle, også de mest marginaliserte?
Redd Barna i samarbeid med andre organisasjoner.
Mer her.

16:30 -17:30 Hvordan kan ideelle og frivillige organisasjoner bli mer digitale Accenture har analysert 60 ideelle og frivillige organisasjoner i Norden og sett på hvor digitale de er, hvem som har kommet lengst og hva de kan gjøre for å bli bedre. Vi presenterer funnene og har invitert Redd Barna, Plan Norge og andre organisasjoner til å dele sine erfaringer.
Sted: MS Nidelv.
Mer her.

Tirsdag 15.08 09:30

11:30 Hvordan er det å vokse opp med dårlig råd? Redd Barna og Filmplot inviterer til film og debatt.
Sted: Arendal kino.
Mer her.

14:00 – 15:00 Lansering av Redd Barnas «Partibarnometer» Vi har gått gjennom alle partiprogrammene og vurdert hvor gode de er på politikk for å realisere barns rettigheter. Hvem er på parti med barna?
Sted: Clarion Hotel Tyholmen
Mer her.

16:00 - 16:40 Barnas valg 2017 – Hvordan ville Norge sett ut om barna fikk bestemme? I samarbeid med Arendasuka Ung.
Sted: Torvet, Utescenen
Mer her.

17:30 - 19:30 Den store utviklingsdebatten Før valget spør vi: Er norsk utviklingspolitikk ferdigstøpt, eller er det fortsatt floker som må løses? Tar vi tak i de største utfordringene for fattigdomsbekjempelse, eller er vi på vei til å føre en politikk som gagner oss selv mer enn verden? Redd Barna i samarbeid med andre organisasjoner.
Sted: Arendal kino
Mer her.

Onsdag 16.08

19:00 – 20:00Utviklingsquiz Quiz med solidaritetsvri. Ungdomspartier og organisasjoner stiller til dyst i uformell quiz i ulike kategorier med mer eller mindre tydelig utviklingspolitisk link. Quizmaster er SV-leder Audun Lysbakken.
Sted: Appellscenen på Teaterplassen
Mer her.

Ikke i Arendal? Følg oss på FacebookTwitter, snapchat @redd_barna og Instagram @ReddBarna, #Arendalsuka