Foto: Redd Barna / Hedinn Halldorsson

Arendalsuka er en arena for utvikling av og debatt om politikk for organisasjoner, politikere, næringsliv – og alle som er interesserte og har tid og lyst til å delta. Den arrangeres hvert år i Arendal på sensommeren, og Redd Barna har tradisjon for å delta for å sette barns rettigheter i Norge og verden på agendaen.

I år er det stort fokus på vårt felles ansvar for å løse den globale flyktningkrisen og Redd Barna skal delta i en debatt om rettsikkerheten for mennesker på flukt fra klimakrisen, de enslige flyktningbarnas stemme og barn som utsettes for menneskehandel i Norge.
Redd Barna har også engasjert seg i debatten i kjølvannet av Panama Papers -avsløringene, spesielt hvordan skatteunndragelser og hemmelighold tapper det afrikanske kontinentet for ressurser.

Under er en liste over arrangementer Redd Barna deltar på:

Tirsdag 16.08.
kl. 18.30 - 20.00: På flukt uten sikkerhetsnett - Rettssikkerhet for mennesker som er på flukt fra klimakrisen, med vekt på kvinner og barn. Siv Mjaaland deltar fra Redd Barna.

kl. 19.00 - 20.00: Et demokrati i fare: makt, ungdomsdeltakelse og diskriminering (Press).

Onsdag 17.08
09.00 -10.30 : De enslige flyktningbarnas stemme- Frokostseminar om enslige flyktningbarns rettigheter, verdighet og stemme. Tove R. Wang deltar for Redd Barna

14.30 - 16.00: Enslige mindreårige asylsøkere – Er det alltid best å bli i Norge? Tove R. Wang deltar for Redd Barna.

20:00: Solidaritetsquiz – uhøytidelig quiz med organisasjoner og ungdomspartier. Redd Barna arrangerer

Torsdag 18.08
Kl. 11.00 -12.00: Når barn uten opphold utnyttes i kriminalitet og menneskehandel. Tove R. Wang deltar for Redd Barna.

Fredag 19.08
Kl. 13.00 -14.00 Aftenpostens debatt Panama Papers - slik jobbet vi med 11,5 millioner dokumenter. Redd Barnas Catharina Bu og Alvin Mosioma, leder for Tax Justice Africa, deltar og presenterer ny rapport.

Ikke i Arendal? Følg oss på Facebook, Twitter snapchat og Instagram @ReddBarna, #Arendalsuka