Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Redd Barnas arbeider med å overvåke oppfyllelsen av barns rettigheter i Norge. En viktig del av kunnskapen og dokumentasjonen Redd Barna behøver for arbeidet hentes fra prosjekter som gjennomføres i samarbeid med partnere.

Redd Barna er medlem av Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering, som hvert år lyser ut prosjektmidler innen forskning, rehabilitering og forebygging. I forbindelse med utlysningen for 2013 inviterer Redd Barna nå forsknings- og fagmiljøer, organisasjoner og andre aktuelle samarbeidspartnere til å søke midler til nye prosjekter gjennom oss.

Barns rettigheter

Redd Barnas Norgesprogram arbeider med å overvåke oppfyllelsen av barns rettigheter i Norge, og synliggjøre barn som befinner seg i en sårbar og utsatt situasjon. Norgesprogrammet dokumenterer barns situasjon, utvikler og sprer ny kunnskap og driver politisk påvirkningsarbeid. En viktig del av kunnskapen og dokumentasjonen Redd Barna behøver for arbeidet hentes fra prosjekter som gjennomføres i samarbeid med partnere. Vi har både forsknings- og utredningsprosjekter og operative prosjekter (f. eks. utprøving av metoder, kartlegginger og prosesser med barn, eller aktivitetsmidler) knyttet til temaer som angår barns rettigheter og situasjon i Norge.

Foto: Lisbeth Michelsen
Redd Barna blir glade for alle søknader om prosjekter som omhandler barns situasjon og rettigheter i Norge.

Interessante temaer

Redd Barna er særlig interessert i prosjektideer knyttet til følgende temaer:
 
• Asyl- og flyktningbarn
• Vold og overgrep mot barn, herunder nettrelaterte overgrep
• Handel med barn
• Barnevern
• Barnefattigdom
• Inkludering og solidaritet i skolen
• Barns medvirkning
• Barns rettigheter generelt

Ta kontakt

Dersom noen har gode prosjektideer innenfor andre temaer relatert til barns situasjon og rettigheter i Norge mottar Redd Barna gjerne det også. For at Redd Barna sammen med den enkelte søker skal få tid til å utvikle prosjekt og søknad i felleskap frem mot Extrastiftelsens søknadsfrist for 2013, vil vi gjerne ha en skisse på 1-2 sider som kort beskriver prosjektidé og målsetning allerede nå.
 
Prosjektskissen sendes på e-post til stina.eiet.hamberg@reddbarna.no
eller per post til Redd Barna, ved Stina Eiet Hamberg, Postboks 6902 St.Olavs plass, 0130 Oslo.
Spørsmål kan rettes til stina.eiet.hamberg@reddbarna.no eller telefon 995 50 054.