Foto: Redd Barna / Suzanne Lee

Redd Barna Norge er sammen med det internasjonale Redd Barna svært bekymret for konsekvensene av Mexico City Policy (MCP). Loven forbyr offentlig amerikansk helsestøtte til internasjonale og utenlandske organisasjoner som enten utfører, sprer informasjon eller gir veiledning eller arbeider for lovendringer knyttet til abort. Selv når disse aktivitetene dekkes av organisasjonens egne midler eller fra andre donorer. Dette gjelder også partnerorganisasjonene som mottar støtte.

Trussel mot ytringsfriheten og kvinners helse

Redd Barna Norge arbeidet aktivt for at internasjonale Redd Barna skulle avvise loven, sammen med flere andre medlemsland. Etter en svært vanskelig prosess valgte likevel styret i Internasjonale Redd Barna å etterkomme kravene i loven, men vil fortsatt være åpne om sin kritikk av lovens konsekvenser.

- Vi i Redd Barna Norge mener dette er en viktig prinsipiell sak. Loven rammer sårbare kvinners rettigheter til helhetlig reproduktiv helse. Den er en trussel mot sivilsamfunnets handlingsrom, ytringsfriheten og en trussel mot jenter og kvinners helse og overlevelse.  Det er dokumentert store negative konsekvenser fra tidligere perioder med denne politikken, som nedgang i prevensjonsbruk og økning i usikre aborter med påfølgende dødsfall, sier generalsekretær Tove R. Wang

Foto: Redd Barna / Inge Lie
Generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang

Umulig valg

Redd Barnas internasjonale styre opplevde derimot at de sto overfor et umulig valg. Om internasjonale Redd Barna ikke oppfyller kravene fra amerikanske myndigheter, så mister organisasjonen helsemillioner som i dag gir livsviktig hjelp til 14 millioner barn og 6 millioner mødre i 37 land. Denne støtten går i dag til malariabekjempelse, vaksinasjonsprogrammer og HIV-hjelp. Men ved å skrive under på loven, står 47000 kvinner i fare for å miste livet årlig som følge av illegale aborter. Unge og fattige kvinner rammes hardest av «munnkurvregelen», og de risikerer alvorlige helseskader og død fordi de ikke lenger får nødvendig informasjon, prevensjonsmidler eller medisinsk oppfølging i forbindelse med graviditet og fødsel. De valgte motvillig å godta lovens krav for å sikre livreddende hjelp fortsatt blir gitt til verdens dårligst stilte.

Program med norsk støtte blir ikke berørt

Norske Redd Barna vil arbeide for å sikre at kvinner i utviklingsland ikke skal lide under denne loven.

- Beslutningen vil ikke berøre Redd Barnas programmer og partnere som mottar norsk offentlig støtte. Som følge av denne beslutningen vil vi arbeide for å styrke programmene som handler om kvinner rett til å bestemme over sin egen kropp og sin egen reproduktive helse for å motvirke skaden denne loven vil ha, sier Wang.

Fakta om Mexico City Policy (MCP)

En av Donald Trumps første handlinger i presidentstolen var å gjeninnføre MCP. Det betyr at amerikanske bistandsmidler til helse ikke må bli brukt til å utføre aborter eller gi råd om abort. Konsekvensen er at ikke-amerikanske organisasjoner som mottar amerikanske midler ikke lenger kan fremme abort. Loven ble innført av president Ronald Reagan og er siden avskaffet av alle de demokratiske presidentene og gjeninnført av de republikanske.