Redd Barnas alternative statsbudsjett

Tidligere i oktober la Regjeringen fram forslag til Norges statsbudsjett for 2017. Forslaget viser flere gode planer og intensjoner for å bedre hverdagen til barn i Norge som ikke får den hjelpen og de tilbudene til har behov for og rett på.

- Men budsjettforslaget har ikke satt inn nok midler til å kunne sette planene ut i live på en god måte. Vi lever i en tid med økende forskjeller mellom folk og mellom barn. Vi vil bidra til at Norge har et statsbudsjett som ivaretar de barn som sviktes i dag, både i Norge og verden, sier Gunvor Knag Fylkesnes, leder for politikk og samfunn i Redd Barna.

I Norge er det flere barn som vokser opp i fattigdom. Det finnes barn som ikke har tilbud om barnehage, og ungdommer som ikke har tilbud om videregående skole. Det finnes barn i Norge som ikke føler seg trygge -hjemme eller på skolen eller på nett. Barn som flykter alene er noen av de mest sårbare barna.

I verden lever færre mennesker i fattigdom enn for 15 år siden, men forskjellene øker. Vi står overfor store utfordringer med rekordmange mennesker på flukt, et klima i endring og store humanitære kriser. Millioner av barn overlever ikke sin femte bursdag, går ikke på skole eller er ikke trygge. Og det er ikke tilfeldig hvem de er – de diskrimineres systematisk på grunn av hvem de er eller hvor de er født.

Da er det bra at regjeringen har foreslått å bruke én prosent av BNI til bistand og slik sørger for en historisk konsolidering av dette prinsippet. Dette legger et grunnlag for at Stortinget skal kunne samles om en langtidsplan for bistand og norsk utviklingspolitikk fram mot 2030. God bistand som gir resultater, er bistand som er forutsigbar og godt koordinert.

Ved hjelp av budsjettmessige omprioriteringer kan Stortinget og Regjeringen gjøre viktige endringer for barna som i dag sviktes. Redd Barnas alternative statsbudsjett gir anbefalinger til hvordan dette kan gjøres.

Se Redd Barnas alternative statsbudsjett her >