Foto: Save the Children/Inge Lie
Bar Elias, Bekaa valley, Lebanon CEO Tove Wang and children in a child-friendly centre. Bar Elias is the first major town as you cross the border from Syria to Lebanon in the Bekaa valley. This area has the largest concentration of Syrian refugees. Here Save the Children is operating a child-friendly space through our partner organisation LAY for 225 children between 5 and 14 years old. Every day they run two shifts. And half of the children participate in activities on Monday, Wednesday and Friday, while the other half comes to the child-friendly space on Tuesday, Thursday and Saturday. Save the Children is currently supporting or running 7 child-friendly spaces in Lebanon. So far a total of 1,447 children have benefitted from these activities.

 74 prosent av befolkningen er for å bruke en prosent eller mer til bistand. Takket være KrF og Venstre er nå regjeringen på lag med folk flest om å styrke kampen mot fattigdom i verden, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.

På onsdag la Redd Barna frem 

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
 hvor det kom frem tre av fire nordmenn mener det er riktig å bruke en prosent eller mer av brutto nasjonalinntekt (BNI) på bistand.

- Dette er noe Redd Barna har jobbet for lenge og har mye å si for verdens fattige. Det er også svært viktig med signaleffekten Norge gir internasjonalt. Vi jubler for at den nye regjeringen har lyttet til flertallet av sine velgere, sier Wang.

Seier til enslige mindreårige asylsøkere

Regjeringen varslet opprinnelig å kutte til sammen over 200 millioner mer av barnevernstiltak til kommuner som vil bosette enslige mindreårige asylsøkere. Dette er et felt hvor det allerede i dag er store utfordringer. Redd Barna er svært glade for at 120 millioner er tilbakeført i det endelige statsbudsjettet.

- Dette er de mest sårbare barna, de som trenger det mest. Vi er svært glade for at Venstre og KrF fikk snudd regjeringen på dette feltet. Dette sikrer god og rask bosetting for enslige mindreårige asylsøkere og anerkjenner behovet for ivaretakelse av barna, sier Wang.