Hvorfor idedugnad?

Verdens behov for humantiær bistand har aldri vært større enn den er i dag. Langvarige væpnede konflikter, klimaendringer og mer ekstremvær vil øke nødhjelpsbehovet også i fremtiden.

Det norske bistandsbudsjettet gjenspeiler de voksende humanitære behovene. De siste fire årene har humanitær bistand økt med over 50 prosent. Idenotatet som Redd Barna har fått fra Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA) viser at humanitær bistand komme til å utgjøre nesten halvparten av det norske bistandsbudsjettet i 2030.

Å øke det norske humanitære bidraget til verden er viktig og riktig. Men nå fortrenger nødhjelpen bistand til langsiktig utvikling i områder som er mindre preget av humanitære katastrofer. Til syvende og sist er det derfor sårbare mennesker i andre deler av verden som betaler for de økte humanitære bidragene i det norske bistandsbudsjettet. En slik utvikling er ikke Norge verdig.

Derfor må vi tenke nytt.

Hva kan vi gjøre?

Enten kan vi gå blindt framover inn i framtida og ikke forholde oss til at den humanitære bistanden spiser opp mer og mer av den langsiktige bistanden, eller så kan vi tenke NÅ på hvordan vi skal forholde oss til det endrede landskapet og finne løsninger for de som trenger det mest.

Vi vil gjøre det siste. Derfor vi bestemte oss for å be Samfunnsøkonomisk analyse om å starte en idedugnad for oss.

Notatet legger fram tre ulike alternativer til hvordan vi kan finne mer offentlige midler til humanitær bistand.

  • Avsetning fra Oljefondet (SPU)
  • Avsetning fra det statlige investeringsfondet Norfund
  • Ulike former for skatter og avgifter

Redd Barna er særlig interessert i å utforske den første ideen: Benytte noe av avkastningen på oljeformuen til å forebygge og reparerer klimaødeleggelser.

Les rapporten Vi kan finne pengene! >

Les omtale i Bistandsaktuelt her >