Foto: Redd Barna/Elin Toft
Marilu Cruz (29 år) viser hvor høyt vannet sto opp i landsbyen.

Regn, flom og jordskred skapte unntakstilstand i store deler av Mellom-Amerika i oktober. Rundt den største innsjøen i Guatemala, Izabal, ligger nær 50 landsbyer der innbyggerne lever av fiske og jordbruk. Etter flere dager med kraftig regnskyll, så de skrekkslagne innbyggerne i Punta Caimanes at vannet steg uvanlig mye og kom inn over land.

- Da vi så alt vannet som kom oppover bakken, tok vi barna under armen og løp. Vi var fryktelig redd for de minste barna, men klarte å redde alle. Vannet steg flere meter, og stoppet først tre kilometer inne på land, forteller tobarnsmor Leonora (22).

Foto: Redd Barna/Elin Toft
Domingo Ba Cruz i spissen for en takknemlig landsby, Punta Caimanes ved innsjøen Izabal.

Uvurderlig hjelp

Syv uker etterpå har de fleste innbyggerne flyttet hjem igjen til ødelagte hus og avlinger. Da vannet hadde sunket så mye at Leonora og familien kunne komme tilbake, var det et trist syn som møtte dem: huset stod, men alt av inventar, klær, matlager og husdyr var forsvunnet i vannmassene. Det samme var avlingen av mais som var klar til å høstes: ikke noe var igjen.

- I denne situasjonen var hjelpen fra Redd Barna uvurderlig, sier kvinnene i landsbyen – de fleste menn er borte for å prøve å finne lønnet arbeid.

- Det har aldri skjedd før at noen har kommet oss til unnsetning. Hjelpen har først og fremst vært viktig for barna – takk! sier landsbyleder Domingo Ba Choe på vegne av landsbyen.

Foto: Redd Barna/Elin Toft
Da flommen kom, viste jeg akkurat hva jeg skulle gjøre: jeg reddet småsøsknene mine, forteller 13 år gamle Angel Caal Pop, som er frivillig i Redd Barna i landsbyen.

Støtte fra UD

Redd Barna fikk fem millioner kroner fra UD til nødhjelp i forbindelse med katastrofen i Mellom-Amerika i oktober/november. Av dette har 1,7 millioner kroner gått til Guatemala, blant annet til mange av de hardt rammede landsbyene i Livingston-distriktet rundt innsjøen Izabal.

Familier har fått rasjoner med mais, ris, olje, bønner og sukker. Dette er basis matvarer og nok til å holde en familie i live i noen måneder til de kommer seg på fote igjen.

- Vi som er voksne kan klare oss på et minimum av mat en stund. Men de små barna klarer det ikke, de blir fort underernært. Uten støtten fra Redd Barna kunne noen av barna våre omkommet, sier kvinnene i landsbyen.

Redd Barna arbeider nå for å få på plass evakueringsplaner for samtlige landsbyer i dette distriktet. Målet er at alle barn – og voksne – skal vite hvordan de kan redde seg selv og de minste barna fra vannmassene neste gang en lignende flom kommer.

Redd Barna jobber blant annet gjennom skolen, realistiske øvelser, workshops og utdeling av materiell.

Foto: Redd Barna/Elin Toft
Rosa Isabela og Sonia og de andre innbyggerne i landsbyen Punta Caimanes, opplevde i oktober at vannet steg uvanlig mye og kom inn over land.