Foto: Mahdi Shojaeian, www.mehrnews.com / Wikimedia Commons

Minst 160 mennesker er bekreftet døde, mer enn 5000 ble skadet og 300.000 er hjemløse etter at 2750 tonn ammoniumnitrat eksploderte i en havnebygning i Beirut 4. august.

Krateret etter den enorme eksplosjonen er hele 43 meter dypt. Sykehus er ødelagt. Hele kvartaler er jevnet med jorden.

Alle Redd Barna-ansatte er i sikkerhet, mens Redd Barna-kontoret er blant de mange bygningene som har fått store skader. Kontoret ligger fem kilometer fra havna.

Redd Barna jobber med uforminsket styrke for å støtte de hundretusener som er rammet i Beirut. Du kan hjelpe ofrene etter eksplosjonen her:

Vipps til 2230 (merk med BEIRUT) eller send sms med BEIRUT til 2230 (250,-)

– Verst mulige tidspunkt

Libanon var allerede hardt rammet av økonomisk kollaps og økende fattigdom. Eksplosjonen har gjort en allerede ekstremt vanskelig situasjon katastrofal for barn og deres familier.

Les om Redd Barnas Beirut-rapport fra 28. juli her

Jad Sakr, Redd Barnas direktør i Libanon, er bekymret.

– Hendelsen kunne ikke kommet på et verre tidspunkt og har rammet de som allerede led av effekten av covid-19-krisa og den økonomiske nedgangen. Familier vil umiddelbart føle mangelen på dekning av grunnleggende behov som et resultat av denne tragedien, sier Sakr.

Kjenner Libanon og Beirut

Redd Barna har vært i Libanon siden 1953 og kjenner landet godt. 

Redd Barnas Midtøsten-leder Linda Bukåsen forteller at de jobber på spreng for å få oversikt over situasjonen.

– Vi frykter det er mange barn det er snakk om, både når det gjelder skadde og omkomne.

Redd Barna har estimert at 100.000 barn i Libanon nå er hjemløse. Samtidig er sykehusene overfylte.

– Ifølge rapportene vi har fått må legene velge vekk pasienter fordi kapasiteten er sprengt, sier Bukåsen.

Foto: Baraa Shkeir/Save the Children Lebanon
Redd Barna deler ut mat til barn i Beirut. Her fra juli i år – ikke lenge før eksplosjonen i havna.

Dette gjør Redd Barna nå

Behovene i Beirut er store. Umiddelbart etter eksplosjonen jobber Redd Barna blant annet med følgende:

  • Oppfølging av enslige barn
  • Utdeling av mat og hygieneartikler
  • Psykologisk førstehjelp til barn og omsorgspersoner
  • Familieoppsporing og -gjenforening
  • Veiledning til hvordan støtte barn i etterkant av eksplosjonen
  • Leie av midlertidig bosted


Du kan hjelpe ofrene etter eksplosjonen her:

Vipps til 2230 (merk med BEIRUT) eller send sms med BEIRUT til 2230 (250,-)