Foto: Redd Barna/Jensen Walker
Pengene Redd Barna har samlet inn brukes hovedsakelig på å etablere trygge lekeområder for barn som er rammet av katastrofen i Japan.

Flere enn 20 000 personer i Norge har bidratt med penger til Redd Barna etter jordskjelvet og tsunamien som rammet Japan for én uke siden. Redd Barna i Japan ba sine søsterorganisasjoner om hjelp, siden de ikke hadde ressurser nok til å klare det alene. Redd Barna i Norge startet innsamlingen samme dag som katastrofen skjedde, og har i løpet av én uke fått inn 4,1 millioner kroner.

Foto: Redd Barna/Jensen Walker
En skolesekk ligger igjen etter at tsunamien skyldte over Nobiru, nordøst i Japan. Redd Barna bidrar til å hjelpe barna med å komme i gang med livene sine igjen.

– I Norge har folk vist en fantastisk giverglede. De har bidratt til hjelpearbeidet i Japan ved å ringe gavetelefonen, sendt sms, gitt penger via nettsidene våre eller til Redd Barnas konto. Særlig har våre faste støttespillere, Redd Barna-fadderne, vært ivrige til å bidra. Vi mottar også penger fra barn som lager basar for å støtte barna i Japan. Det viser at barn er solidariske og ønsker å hjelpe barn andre steder i verden. Det setter vi veldig stor pris på, sier Tove R. Wang.

Medlemslandene i det internasjonale Redd Barna har til sammen samlet inn over 10 millioner dollar, altså rundt 56 millioner norske kroner. Tove R. Wang forsikrer om at det er et stort behov for disse pengene, og at de vil komme til nytte.

– De innsamlede midlene skal brukes i Japan fordi det er et stort behov for hjelp, både i den akutte nødhjelpsfasen, og i gjenoppbyggingsarbeidet i tiden som kommer, sier Wang.

Glemmer ikke andre katastrofer

Foto: Redd Barna/Jensen Walker
Ødeleggelsene nordøst i Japan er enorme. Redd Barna i Japan ba om hjelp fra sine søsterorganisasjoner for skaffe nok penger til hjelpearbeidet.

Redd Barna har valgt å samle inn penger spesifikt til Japan fordi det er et enormt behov for hjelp, og fordi vi har gode muligheter til å gjøre hjelpearbeid der.

– Men samtidig med at vi hjelper Japan, så jobber Redd Barna hver dag for å hjelpe barn også i andre deler av verden. Vi er også der hvor mediefokuset ikke er like stort som etter en naturkatastrofe som den som rammet Japan sist fredag. På sikt vil vi derfor gå over til å samle inn penger til vårt katastrofefond, forteller Wang.

Redd Barna har opprettet et katastrofefond for å kunne bidra med hjelp så raskt som mulig etter en katastrofe, uavhengig av om den får oppmerksomhet i mediene. Fondet gjør også at vi kan forebygge og forhindre skader på mennesker og samfunn.