Foto: Redd Barna/Rachel Palmer
Håpet er at fattige mennesker, som disse damene som står i matkø i Niger, skal få et bedre liv gjennom Robin Hood-skatten.

- Redd Barna støtter kravet om en Robin Hood-skatt. Den kan skaffe milliarder til å innfri FNs tusenårsmål og til klimatiltak i fattige land, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

Det handler om en ørliten skatt på handel med valuta, aksjer og andre verdipapirer, som kan skaffe til veie milliarder til å bekjempe global fattigdom, betale for klimakrisen og hindre velferdskutt. Finanssektoren kan slik være med på å betale regningen for finanskrisen, og bidra til en reell omfordeling som tar fra de rike og gir til de fattige. I tillegg kan en slik skatt bidra til økt stabilitet i finansmarkedene og dermed redusere behovet for fremtidige redningsaksjoner.

- Over åtte millioner fattige barn dør hvert år av sykdommer som kan forebygges eller behandles. Robin Hod skatten kan brukes i kampen mot barnedødelighet, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang. 

En skatt på 0,005 prosent på all handel med valuta, og gjennomsnittlig 0,05 prosent på aksjer og andre verdipapirer, vil gi en inntekt for fellesskapet på om lag 400 milliarder dollar årlig.

Bak kampanjen står følgende organisasjoner: Forum for utvikling og miljø, Redd Barna, PRESS, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Utviklingsfondet, LO Oslo, Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, Fagforbundet, Attac Norge, AUF, Rødt, Caritas, Spire, Sosialistisk Ungdom, Latin-Amerika Gruppene, Senterungdommen, Changemaker, Rød Ungdom, FIVAS, Natur og Ungdom og KFUK-KFUM Global.

Les alt om kampanjen her >