Foto: Redd Barna/Colin Crowley
Missaye på trappa til Teguada. Hun håper Teguada velger å føde på helseklinikk denne gangen.

- I dag skal jeg besøke Teguada. Hun er ni måneder på vei, og jeg vil råde henne å gå til nærmeste helseklinikk for å føde. Jeg vet hun har født sine to første barn hjemme, og vil snakke med henne om fordeler ved kyndig helsepersonell og amming etter fødsel.

Ordene tilhører Missaye Gedefaw. Hun jobber som helsepromotør i hjembyen sin i Etiopia, og har spesialisert seg innen helsen til gravide og nybakte mødre. Hver dag besøker hun vordende mødre hjemme, og forteller om helsetilbudene som finnes i distriktet. I tillegg følger hun opp nye mødre etter fødsel, og gir enkle tips relatert til barnesykdommer og amming. Hun forteller også hvor de nye mødrene kan gå for hjelp om det skulle være noe.

Supermaten morsmelk

Tidligere denne uken lanserte Redd Barna rapporten Superfood for babies som slo fast at alt for få nyfødte i verden får morsmelk. Andelen kvinner i verden som ammer har stagnert, og fokus på dette kan redde livet til nesten 100 barn i timen.

Foto: Redd Barna/Colin Crowley
Missaye er glad for å merke at jobben hun gjør virker.

- Ett råd jeg alltid gir er at hun må amme, og ikke gi annen mat før barnet er seks måneder gammelt. Om fødselen skjer på en helseklinikk, får de nye mødrene informasjonen der, og de lærer mer om hvordan man skal amme. Men det er fremdeles mange som føder hjemme, og ikke vet hvor viktig morsmelk er for barnas helse.

Gjør en forskjell

Dette problemet vil regjeringen i Etiopia gjøre noe med. Det er derfor satt i gang et prosjekt kalt Health Extension Worker, der målet er å øke antallet helsearbeidere over hele landet. HEW-arbeiderne får ett års opplæring på statlig høgskole i forskjellige helserelaterte felt. For at dette prosjektet skal lykkes i å redusere høye barnedødelighetstall, må etiopiske gravide vite om mulighetene som finnes. Promotører som Missaye spiller en stor rolle her. Opplæringen av disse skjer gjennom et samarbeid mellom Redd Barna og Etiopias helsedepartement.

- Tidligere var sykdom et stort problem, fordi mange fødte hjemme, sier Missaye. - Mange blødde for mye, og førte til at både barn og mor ble syke. Det er godt å vite at jeg gjør en forskjell i lokalmiljøet.