På baksiden av loddet kan du se hvilke ti organisasjoner overskuddet fra VinnVinn-loddene går til.

VinnVinn er et lodd i Flax-familien til Norsk Tipping, der store deler av overskuddet er øremerket 10 humanitære organisasjoner. Disse organisasjonene er Redd Barna, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Kreftforeningen, Norsk Folkehjelp, Røde Kors, Redningsselskapet, Norges Blindeforbund, Flyktninghjelpen og Norges Handikapforbund.

Gode vinnersjanser

VinnVinn er et tradisjonelt skrapelodd, som vil bli solgt på alle Norsk Tippings utsalgssteder. Loddet er enkelt å bruke, har mange premier og gode vinnersjanser. Baksiden av loddene viser tydelig at alle som kjøper Vinn Vinn støtter Redd Barna og de andre ni organisasjonene, som under betegnelsen 10H (de ti humanitære), har tegnet avtale med Norsk Tipping.

VinnVinn er det første produktet basert på samarbeidet mellom Norsk Tipping og 10H. Samarbeidet ble stadfestet denne våren da 10H undertegnet en langsiktig avtale med Norsk Tipping. Avtalen innebærer at Norsk Tipping skal utvikle spillkonsepter der store deler av overskuddet er øremerket de ti organisasjonene.

Uskyldig spill

Neste år kommer et stort, nytt nasjonalt lotteri. Norsk Tipping håper å lage et nytt folkespill med nasjonal oppmerksomhet, god oppslutning og et solid overskudd til de ti organisasjonene.

- Vi ønsker å bidra til å gjøre dette samarbeidet til en suksess, noe som vil kunne utgjøre en forskjell i det viktige arbeidet vi gjør i Redd Barna, sier markedssjef Tove Hauge. Hun legger til at VinnVinn er et ”uskyldig” spill som ikke kan skape en usunn avhengighet.