Foto: Aina Johnsen Rønning
Lucy Smith får i år Redd Barnas Eglantyne Jebb-pris for sitt store arbeid for barns rettigheter. Smith har vært en pioner på mange områder, og har også fått administrasjonsbygget ved UiO oppkalt etter seg.

Eglantyne Jebb-prisen, Redd Barnas egen barnerettighetspris, deles i år ut for femte gang. Prisen gis til jusprofessor Lucy Smith i dag under et barnerettighetsseminar, hvor det også blir en stor partidebatt om barns plass i valgkampen. Barnerettsforkjemperen og jusprofessoren Lucy Smith har bygget opp barneretten i Norge, og er en pioner i arbeidet for å fremme barns rettigheter gjennom mange års arbeid.
- Jeg er både stolt og veldig glad for denne prisen. Det er en stor ære å få en pris for å ha arbeidet for barns rettigheter, som etter mitt syn er noe av det viktigste arbeid man kan drive med, sier Smith.

Foto: Aina Johnsen Rønning
Lucy Smith har alltid vært svært engasjert i barns rettigheter. Hennes doktoravhandling handlet om foreldremyndighet og barnerett. Hun satt også i FNs barnekomité fra 2003 til 2009. Smith er glad for å nå få den nasjonale barnerettighetsprisen til Redd Barna.

Sterk og fremsynt dame

Lucy Smith kjenner godt til Redd Barnas arbeid.
- Redd Barna er en organisasjon jeg har hatt meget med å gjøre. Jeg følger godt med i virksomheten til Redd Barna, både her i Norge og internasjonalt. Jeg er meget imponert over deres arbeid. Det er en seriøs og sterk organisasjon. I de årene jeg satt i FNs Barnekomité, lærte jeg mye om det viktige arbeid Redd Barna gjør over nesten hele verden for å styrke barns rettigheter og bedre deres livsforhold, og også hvordan de bidrar til at Barnekomiteen får god informasjon om forholdene i de forskjellige land, sier Smith.
Eglantyne Jebb er kvinnen som startet Redd Barna, og hun regnes som barnekonvensjonens mor. Likevel er det mange som ikke kjenner til navnet hennes. Men det gjør Lucy Smith.
- Jeg visste godt at Eglantyne Jebb var den som forfattet den første Deklarasjon om barns rettigheter i 1923. Det vitner om at Eglantyne Jebb var en meget fremsynt og sterk dame med stort engasjement, sier hun.

Respektere barns rettigheter

Lucy Smith begynte tidlig å engasjere seg for barns rettigheter. Hennes doktoravhandling, som gjorde henne til den første jusprofessoren i Norge, handlet om foreldremyndighet og barnerett.
-Jeg fokuserte på dette temaet først og fremst fordi jeg registrerte at det var liten oppmerksomhet omkring barns rettigheter. Jeg så at dette var et meget viktig rettspolitisk område, sier hun.

Foto: Redd Barna
Eglantyne Jebb er kvinnen som startet Redd Barna, og hun regnes som barnekonvensjonens mor. Lucy Smith kljenner godt til både Eglantyne Jebb og Redd Barnas arbeid

Lucy Smith ville bidra til større oppmerksomhet omkring barns rettigheter, og få frem at også barn er beskyttet av menneskerettighetene. Hun synes det er spesielt viktig at barn får lære at de har egne rettigheter. Hun trekker frem noen eksempler.
- Hvis barn vet at de har en rett til ikke å bli slått eller utsatt for seksuelle overgrep, vil de lettere kunne protestere. Mange barn tror jo at verden er slik. Malala visste at hun hadde rett til å gå på skole, derfor protesterte hun. Og se hvilke følger dette har fått! Barns rettigheter vil i langt større grad bli respektert når barna selv er klar over at de har disse rettighetene.

Ny innsikt

Lucy Smith var medlem i FNs barnekomité fra 2003 til 2009, en komité som overvåker hvordan de ulike landene følger opp barnekonvensjonen. 
- Det innebar for meg ny innsikt, og at mitt interessefelt ble globalt i stedet for tidligere mest nasjonalt. Jeg lærte en masse om hvordan barn har det i de forskjellige land i verden. Det var først og fremst deprimerende kunnskap; det er vanskelig å forestille seg hvor forferdelige forhold mange barn lever under, og hvor utstrakt vold mot barn er. Men det var også lyspunkter i arbeidet, særlig å se hvordan mange utviklingsland har et oppriktig ønske om å bedre forholdene for barn, og hvor meget godt arbeid som skjer, særlig fra de frivillige organisasjonene. Det har også vært fint å se at barnekonvensjonen har stor betydning for lovgivningen i en rekke land, sier Smith.

Eglantyne Jebb-prisen består av hederlig omtale, diplom og et kunstverk av den anerkjente billedkunstneren Elisabeth Werp.

Redd Barna har tirsdag morgen fått beskjed fra familien til Lucy Smith at hun gikk bort i dag tidlig etter lang tids sykdom. Beslutningen om å tildele Smith prisen ble tatt før sommeren, og dette intervjuet med henne ble gjort på e-post i sommer. Beslutningen om å offentliggjøre prisutdelingen og publisere denne artikkelen er gjort i samråd med familien.

- Det er en forkjemper for barns rettigheter som i dag har gått bort. Lucy Smith var vår tids Eglantyne Jebb. Våre tanker går i dag til hennes familie, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.