Foto: Redd Barna/Karen Beate Nøsterud
Kristine Haldorsen har vært med i Redd Barnas beredskapsgruppe siden 2002, og har tidligere vært på oppdrag både i Angola, Burundi, Benin, Mosambik, Liberia og Uganda. Da hun arbeidet i Uganda, arbeidet hun med kongolesiske flyktninger. 300 000 mennesker fra Kongo måtte flykte på grunn av krigen og mange av dem flyktet til Uganda. Bildet er fra Kongo.

Kristine Haldorsen er medlem av Redd Barnas beredskapsgruppe og står klar til å reise ut på oppdrag på 72 timers varsel. Forrige søndag reiste hun til Amman i Jordan. Haldorsen har vært med i Redd Barnas beredskapsgruppe siden 2002, og har tidligere vært på oppdrag både i Angola, Burundi, Benin, Mosambik, Uganda og Liberia. Denne gangen er det Jordan som står for tur.

Jordan har siden Israel ble opprettet tatt imot over 1,8 millioner palestinske flyktninger.

– Oppdraget i Jordan går ut på å kartlegge forekomster av barneekteskap og tvangsekteskap blant unge palestinske flyktninger. Det er indikasjoner på at det er flere unge jenter som dropper ut av skolen og at forekomster av ekteskap blant mindreårige øker, sier Kristine Haldorsen.

Hun sier at det en tradisjon for arrangerte ekteskap og at palestinske jenter ofte blir sett på som voksne fra de er 13 år. Mange familier gifter også bort døtrene sine som en overlevelsesstrategi på grunn av fattigdom. 

Haldorsen skal arbeide for hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA) og prosjektet er finansiert av den norske ambassaden i Jordan. Redd Barna låner ut henne gjennom sin beredskapsgruppe. Oppdraget består i å reise til flyktningleirene Marka og Jebel Hussein. Sistnevnte har den største forekomsten av barn som ikke går på skolen, som igjen gir utslag i at det er den flyktningleiren med den høyete forekomsten av barnearbeid og barneekteskap. Haldorsen sin jobb vil være å kartlegge situasjonen, lage en evalueringsrapport om funn og årsaker samt komme med konkrete anbefalinger til de som jobber med beskyttelse av barn i leirene.

Foto: Redd Barna/Ingrid Lund
– Jeg gjør dette fordi jeg har lyst til å kunne bruke min faglige kompetanse innen antropologi og språk. I møtet med enkeltmennesker, særlig barn, kan jeg føle at jeg gjør en forskjell og kan være med på å endre kursen i livene deres, sier Redd Barnas beredskapsarebeider, Kristine Haldorsen.

Motivasjonen er å gjøre en forskjell

Hva er motivasjonen din for å reise fra familien og en trygg jobb til fordel for en mer uforutsigbar jobb ute i felt?

– Jeg gjør dette fordi jeg har lyst til å kunne bruke min faglige kompetanse innen antropologi og språk. I møtet med enkeltmennesker, særlig barn, kan jeg føle at jeg gjør en forskjell og kan være med på å endre kursen i livene deres, sier Haldorsen. Hun understreker samtidig at man kan møte på mange utfordringer, og at det er viktig å være realistisk i forhold til hvor mye man kan klare å endre, sier Haldorsen.

Hun skal være i Jordan i tre måneder. Her hjemme har hun jobbet med flyktninger i mottak samt med behandling og veiledning. Hun er kroppsterapeut og underviser også i meditasjon.

Hva er Redd Barnas beredskapsgruppe?

Redd Barna har en beredskapsgruppe bestående av personer med barnefaglig kompetanse som skal hjelpe barn i krig og krise. Hovedmålene er å bidra til at barns behov for beskyttelse og muligheter til utvikling i krisesituasjoner blir ivaretatt og bidra til at retningslinjer fra FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) for beskyttelse og omsorg for flyktningbarn blir kjent, forstått og satt ut i livet.