Foto: Redd Barna/Michael Bisceglie
Redd Barna jobber sammen med helsedepartementet i Nepal for å sikre at også avsidesliggende lokalsamfunn skal få et helsetilbud. Her er ni måneder gamle Suresh Sarki, som har fått sitt eget vaksinasjonskort. Hun skal få vaksine mot meslinger.

Nepal har satt inn mange ressurser for å se fremtidens barn vokse opp. Landet er ett av sju som er på god vei mot å nå tusenårsmål fire: Å redusere barnedødeligheten i landet med to trededeler innen 2015. De siste ti årene har spedbarn- og barnedødeligheten i Nepal halvert. Dette fordi Nepal valgte å fokusere på den aller mest utsatte gruppen, nemlig de nyfødte.

 – Etter at jeg deltok på et helsekurs i regi av Redd Barna har jeg fått den selvsikkerheten jeg trenger for å hjelpe både mødre og barna før, under og etter fødselen. Nå vet jeg hva jeg skal gjøre om et barn ikke puster, sier Laliya Tharu. Hun er en av mange lokale frivillige helsearbeiderne i Nepal.

 Færre føder hjemme

Hari Mara har tidligere født tre barn hjemme i stuen.

– Jeg valgte å føde mitt fjerde barn på det lokale sykehuset Saurahawa. Fødselen startet sent på kvelden. Mannen min og tre venner bar meg i over time, for at jeg kunne føde i trygge omgivelser. En lokal helsearbeider fortalte meg at det var viktig å føde under oppsyn når man blir eldre. Jeg bestemte meg derfor å gjennomføre fødselen på sykehuset, sier Hari Mara.

Foto: Redd Barna/Sanjana Shrestha
– Jeg har sett så mange nyfødte dø av enkle årsaker. Etter at jeg deltok på et helsekurs i regi av Redd Barna, har jeg fått den selvsikkerheten jeg trenger for å hjelpe både mødre og barna både før, under og etter fødselen, sier Laliya Tharu, en av de mange frivillige helsearbeiderne i Nepal.

Nedgangen i barnedødeligheten i Nepal skyldes en helhetlig tilnærming både på det politiske plan og i felt samtidig.

 I 2006 oppsøkte kun 44 prosent av Nepals gravide lege eller helseklinikk under graviditeten. Åtte av ti kvinner fødte hjemme alene eller med hjelp fra en slektning. Skulle noe gå galt under fødselen er det ofte for sent å dra til sykehus.

 I tillegg er det vanlig å starte familie i tidlig alder. I 2006 var en fjerdedel av alle nybakte mødre under 18 år, og halvparten under 20 år. Uerfarenhet og dårlig kjennskap til kroppens signaler gjør at både mor og barn er i fare. Kombinert med fødsel uten hjelp, går mange liv tapt.

Barnedødeligheten halvert

– I felt er det utrolig viktig å fokusere på lokale kvinnelige helsearbeidere. De er der det skjer og spiller en vesentlig rolle i kampen mot barnedødelighet. Det er de som har sørget for at vi nå er på rett vei i forhold til tusenårsmål fire, sier Neena Khadka, programdirektør for Redd Barna i Nepal og Bhutan.

Foto: Redd Barna/Sanjana Shrestha
Hari Mara fødte sitt fjerde barn på det lokale sykehuset Saurahawa. Fødselen startet sent på kvelden. Mannen hennes og tre venner bar henne i over time for at hun skulle kunne føde i trygge omgivelser.

Siden 1980 er dødeligheten blant nyfødte halvert. Fremdeles er barnedødeligheten på vei nedover. I Nepal har Redd Barna jobbet i flere år med forskjellige landsomfattende opplysningsprosjekter innefor nyfødt-, barne- og mødrehelse sammen med regjeringen og andre organisasjoner. Landet har satset stort på å spre kunnskap om nyfødthelse.

Målet er at mødrene selv skal kontakte helsesentre før, under og etter fødsel. Det blir lettere når man utdanner frivillige og får lokalsamfunnene til å prioritere mødre- og barnehelse. Slik har Nepal fått bukt med den høye barnedødeligheten.

Redd Barnas kampanje mot barnedødelighet "Alle som en" vil inspirere andre land til å gjøre som Nepal.