Foto: Redd Barna / Rebecca Jafari
Redd Barnas ballbinge blir å finne på standen under Arendalsuka 8. - 13. august.

Med Barnekonvensjonen som partiprogram starter Redd Barna sin egen valgkamp. Under slagordet «På parti med barna» spør vi politikerne om de vil føre en politikk som er til det beste for barna, både i Norge og i resten av verden.

Politikk for barns beste

På arrangementet Arendalsuka 8. – 13. august lanserer Redd Barna 10 krav til neste regjering. Her ber vi dem svare ja eller nei på om de er villige til å stemme for en politikk som sørger for barns beste.

Dette betyr blant annet å jobbe for at barn skal få rett til barnevernstjenester, at asylsøkerbarn skal behandles anstendig og for å stoppe barnefattigdom.

I tillegg krever vi at norske myndigheter sørger for at vår velstand også kommer barn i resten av verden til gode. Fortsatt i dag får 57 millioner barn ikke gå på skole. Mange barn dør av sykdommer som lett kan forhindres og mens andre lider som følge av klimagassutslipp.

Likevel foreslår flere partier at Norge bør bruke en mindre del av statsbudsjettet på bistand til andre land.

Les mer om partienes forslag til bistandspolitikk her.

Ballbinge, buttons og debatt

Torsdag morgen åpner også Redd Barnas egen stand i Arendal. Fra torsdag morgen til tirsdag ettermiddag inviterer vi alle til å besøke oss, for å prøve ballbingen, lage egen button eller vite mer om Redd Barnas arbeid.

I tillegg arrangerer vi debatt med ungdomspartilederne på søndag. Her må framtidens politikere svare på hva de vil gjøre for å sørge for at alle barn får sine rettigheter oppfylt.

Her er Redd Barnas 10 krav til ny regjering:

Foto: Redd Barna/Ingrid Apollon