Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Rundt 20 ungdommer var samlet på Nedre Fossum gård på Stovner. Representanter fra ulike ungdomsråd var med, og de hadde også med seg venner. Det ble diskutert livlig rundt om på bordene. På hvert bord satt det en voksen og hørte på.

På Nedre Fossum gård i bydel Stovner var rundt 20 ungdommer samlet for å diskutere ulike problemstillinger knyttet til nettet og sosiale medier. Ungdommene kom fra Bjerke eller Stovner ungdomsråd. Medlemmene i ungdomsrådene er valgt av bydelenes ungdom, og er mellom 12 og 18 år. I tillegg hadde ungdomsrådsmedlemmene med seg flere venner. Ungdommene fordelte seg på fire temabord, og når de var ferdige ved et bord, gikk de videre til et annet. Slik fikk alle ungdommene komme med innspill til de forskjellige temaene.

Utfordringer på nettet

På det første bordet var temaet sosiale medier og nettet, hva ungdommene gjør på nett og hva de synes er bra med nettet.
- Gjennom nettet kan vi kommunisere med hele verden, sa en av guttene.
- Det kan være bra å være anonym på nettet, så folk ikke kan finne deg igjen. Du kan ha sterkere meninger anonymt, sa en jente.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Anonymitet på nettet var et tema som gikk igjen. På den ene siden så ungdommene en fordel med å være anonym, at det da var lettere å utrykke sine meninger. På den andre siden er det lettere å komme med stygge kommentarer og mobbe andre når du er anonym.

Alle var enig i at nettet er et viktig sted for å hente informasjon, og få innsikt i noe du ikke visste noe om fra før. Blant nettsteder som ungdommene ofte brukte, ble facebook, twitter, skype, instagram, snapchat, youtube og formspring nevnt.
På det andre bordet var temaet utfordringer på sosiale medier og nettet.
- Folk kan få negative kommentarer på bilder de legger ut. Jeg kjenner en jente som får mange negative kommentarer på bilder hun legger ut, sa en av jentene.
- Mobbing på nettet kan gå ut over de som har dårlig selvtillit fra før, sa en gutt.

Ungdommene var også enige i at det er utfordringer med anonymitet på nettet, og at det kan være lettere å mobbe når du er anonym. Dessuten var de opptatt av fenomenene «hating» og «trolling» på nettet. «Hating», som er å spre hatefulle meninger, er vanlig på nettet og spesielt i kommentarfeltene. Det samme er «trolling», å skrive innlegg som skal provosere folk og fremkalle en hissig diskusjon. «Trolling» kan være å skrive noe helt på siden av temaet som diskuteres, å være usaklig bare for å provosere.
- Å trolle er å være en drittsekk, sa en gutt.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Ungdommene sa at gutter og jenter oppfører seg forskjellig på nett. Blant jenter er det mer intriger og konflikter, og de varer lengre. Gutter tyr derimot oftere til trusler om fysisk vold.

Konflikter og forebygging

På det tredje bordet diskuterte ungdommene kriminalitet på nettet. Alle var enige om at det er ulovlig å publisere bilder av andre uten tillatelse, men at dette er noe mange gjør. Alle sa også at det var mange konflikter og intriger på nettet, men at det var forskjell på hvordan jenter og gutter oppførte seg.
- Konfliktene varer lengre hos jenter. Jenter kaller hverandre ting, og er frekke mot hverandre. Jenter tar det mer personlig enn gutter, sa en av jentene.
- Jeg holdt på å anmelde en person fordi han kom med trusler om vold mot meg på nettet. Det er mer vanlig med trusler om fysisk vold blant gutter, sa en gutt.

Alle mente det var lettere å skrive stygge ting på nettet, enn å si det i virkeligheten. Som eksempel ble nettstedet formspring nevnt, som er et sted hvor man kan spørre spørsmål og bli med i diskusjoner.
- Det har blitt til et sted for anonym drittslenging i stedet, sa en av guttene.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Ungdommene mente at både skolen og foreldre har ansvar for å lære barn nettvett og nettfolkeskikk. En annen god måte å lære på er å la unge som selv har opplevd noe ubehagelig eller ulovlig på nettet fortelle om dette til andre ungdommer.

På det siste bordet snakket ungdommene om forebygging. Alle mente at skolen bør lære elevene nettvettregler, men at også foreldrene har et ansvar for å lære barna nettfolkeskikk. Noen gikk ganske lang i å mene hva slags kontroll foreldrene bør ha på barna sine.
- Alle bør ha barnesikring på dataen, og foreldre burde vite passordene til barna, sa en gutt.

Politiet bør også jobbe mer aktivt med tiltak rettet mot barn og unge, mente ungdommene.
- Et tiltak kan være et politibanner på sidene til sosiale medier, hvor du kan melde fra hvis du opplever noe ubehagelig eller ulovlig, sa en jente.
- Politiet må fokusere på de rette tingene, og få tillit hos barn og unge. Hvis folk er helt trygge på politiet, da vil politi-knappen fungere, sa en av guttene.
- For å forebygge på nett, må man fokusere på nettmobbing og falske profiler sa en annen gutt.

Flere mente at å fjerne muligheten til å være anonym, ville føre til mindre nettmobbing.
- Hvis folk må vise hvem de er, blir det mindre drittslenging, sa en jente.
Ungdommene var også enige om at det var en god idé å få tak i personer som hadde opplevd nettmobbing eller noe annet ubehagelig eller ulovlig på nettet, og få dem til å fortelle sine historier til barn og unge.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Etter at ungdommene hadde skrevet ned sine innspill, satte de forslagene inn på en målskive etter hvilke forslag de synes var viktigst. Redd Barna mener innspillene fra ungdom er viktige for alle som arbeider med å forebygge kriminalitet på nett.

Viktig med innspill fra ungdom

Rådgiver i Redd Barna, Kaja Hegg, var med på å arrangere cafédialogen med ungdommene, og har allerede avtalt et møte med samarbeidspartene for å jobbe videre med tematikken.
- Vi kaller oss «nettgruppen», og vi ønsker å øke oppmerksomheten på at det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet må ta høyde for at mye av kriminaliteten som begås av og mot ungdom foregår på digitale arenaer, sier Hegg.

Redd Barna er pådrivere for å øke kompetansen og ansvarsforståelsen hos ansatte som jobber med barn. Redd Barna mener det er viktig at ungdom selv får delta og komme med innspill til forebyggende tiltak. I dag er det relativt sporadisk hva barna lærer om nettet og sosiale medier, og altfor ofte forteller ungdom at informasjonen er ensidig negativ.
- Jeg kommer til å være pådriver for at vi må involvere ungdom i det videre arbeidet. Vi vet altfor lite om unges lovbrudd på nett, og hva de selv vet om hva som er lov og ikke lov. Vi vil vite hva de tenker om risikoen for å bli oppdaget, og hvordan vi kan forebygge at ungdom utsetter seg selv og andre for nettkriminalitet. Vi kan ikke klare å bekjempe unges lovbrudd på nettet uten deres deltakelse og medvirkning, understreker Hegg.

Redd Barna mener innspillene fra ungdommene vil ha stor verdi for alle som arbeider med å forebygge kriminalitet på nett.