Foto: Redd Barna
Marianne Borgen, leder for Redd Barnas Norgesprogram, sier at det er viktig at den katolske kirke handler nå.

Den katolske kirke i Norge har tidligere sagt i media at de ikke vil ta noen initiativ for å avdekke mulige seksuelle overgrep fra 1950 tallet og fram til i dag. Redd Barna mener at dette er skuffende og uansvarlig. I mange land avdekkes nå grove overgrep også begått overfor barn innenfor kirken.

- Det burde være i den katolske kirkes egen interesse å legge til rette for å avdekke eventuelle overgrep. Det er viktig å sikre åpenhet og en erkjennelse av at det kan ha skjedd. Og de siste dagers avsløringer av overgrep begått av katolske biskoper og prester i Norge viser at dette også har funnet sted her, sier Marianne Borgen, leder for Redd Barnas Norgesprogram.

Oppreisning

Redd Barna mener at den katolske kirken må gi eventuelle ofre en mulighet for å kunne stå fram, og få den støtte og oppreisning de trenger og har krav på.

- Her bør kirken lære av de erfaringene vi har i Norge, når det gjelder å avdekke overgrep som skjedde knyttet til barnevernet og skolehjemmene fra 50 tallet og fram til i dag. Ingen ante på forhånd omfanget av disse overgrepene og omfanget av disse barnas lidelser, før det ble åpnet opp og gitt en mulighet for ofrene til å kunne fortelle sine historier, sier Borgen.

Spesielt vil Redd Barna vise til Oslo kommunes vederlagsordning, der tidligere barnehjemsbarn og barn plassert på skolehjem, som ble utsatt for grove krenkelser og seksuelle overgrep, har fått sin oppreisning. De har blitt trodd, de har blitt fratatt all skyld, de har fått en offentlig beklagelse og de har fått et økonomisk vederlag for den urett, den smerte og lidelse de over år er blitt påført. Å erkjenne at overgrep skjer og sikre åpen dialog rundt dette, er en viktig forutsetning for at ofrene kan bli tatt vare på, og få den hjelp de måtte trenge.

Må handle nå


- Vi vil anbefale alle kirkesamfunn til å sette dette temaet på dagsorden, både for å avdekke tidligere overgrep, men også for å sikre at nye overgrep ikke skjer. Kirkesamfunnene bør også sikre gode interne rutiner for hva de skal gjøre ved mistanke om overgrep, og hvordan de skal melde videre, sier Borgen.


Redd Barna har nå en kampanje for å forebygge og avdekke vold og overgrep, kalt Vennligst forstyrr! Målet med kampanjen er å få flere til å melde fra om overgrep og omsorgssvikt.-

 De siste dagers avsløringer viser at denne kampanjen er svært aktuell innefor ulike trossamfunn, som den katolske kirke. Vi anbefaler kirken å handle nå, for å gi ofrene en mulighet for å bli hørt, og for å forhindre nye overgrep, sier Borgen.