Vi har gjennomgått resultatene fra barnas Valgomat og det er noen klare tendenser blant svarene:

Hele 73 prosent av alle som har tatt valgomaten sier seg helt eller delvis enig i denne påstanden: Vi bør forby reklame som oppmuntrer folk til å operere kroppen eller ansiktet for å se bedre ut.

Foto: Kristoffer Nilsen
Svært mange var enige i påstanden om at reklame for operasjoner som skal forbedre utseende bør forbys.

Morsom og lærerik

Redd Barna har fått mange gode tilbakemeldinger fra lærere om at elevene syntes valgomaten som var både morsom og lærerik. Valgomaten ligger på nettsiden barnasvalg.no og er i tillegg spredd via en rekke nettaviser.

Valgomaten har vært åpen for alle, så det er helt sikkert voksne som har tatt den også, men det er grunn til å tro at det er flest barn som står bak svarene, da den er brukt på mange skoler som en del av undervisningen.

Foto: Kristoffer Nilsen
Valgomatresultatene er tydelige: De som eier eget hus eller leilighet bør ikke betale ekstra skatt til kommunen.

Ja til ungdomsskolekarakterer og nei til bompenger

Nesten 8 av 10 er helt eller delvis enig i at alle bør få gå med hijab på skolen. Det er også klart flertall for å skrote eiendomsskatten og at kantiner på skolen og arbeidsplasser bør ha en kjøttfri dag.

Foto: Kristoffer Nilsen
Svært få var uenige i påstanden om at det bør være lov til å gå med hijab på skolen.

Et klart flertall er mener at:

 • butikker bør kunne ha søndagsåpent,
 • 16-åringer bør kunne stemme ved valg,
 • elever bør ikke lenger ha lekser,
 • ungdomsskoleelever bør få karakterer,
 • alle barn bør få skolemat,
 • Norge bør ta imot flere flyktninger
 • og at det bør bli slutt på bompenger.

 

Foto: Kristoffer Nilsen
Et flertall mener det er på sin plass med en kjøttfri dag på skoler og arbeidsplasser.

Det er imidlertid langt mer uenighet om skolen bør være en mobilfri sone, om foreldre bør ha lov til å følge med på hva barna gjør på internett og i sosiale medier og om det fortsatt skal letes etter mer olje.

76 000 barn ga sin stemme

Barnas valg ble arrangert for andre gang ved valget i 2019. Denne gangen i en lokalpolitisk variant. Barnas Valg er en digital plattform og læremateriell som presenterer demokratiet, Norges politiske system, de politiske partiene og politiske prosesser på en informativ, interaktiv og engasjerende måte. Målgruppen er barn fra 5. -10. klasse. Over 76 000 barn fra over 2200 skoler stemte ved Barnas Valg 2019. Miljøpartiet de grønne og Arbeiderpartiet var årets valgvinnere.

Arbeiderpartiet fikk 18,9 prosent av stemmene ved Barnas Valg 2019 etterfulgt av Miljøpartiet de grønne som fikk 14,5 prosent av stemmene.

Fakta om barnas Valgomat: 

 • Mange skoler har brukt valgomaten som en del av demokratiundervisningen.
 • Det er naturlig å anta at det er flest barn som har tatt valgomaten, men det er også voksne som har prøvd den som er en del av tallmaterialet. I tillegg kan det være at noen har tatt den flere ganger.
 • Resultatene vi viser frem her er fra spørsmålene som kom opp til alle som tok valgomaten. I tillegg var det en rekke spørsmål som kun ble stilt lokalt etter at man valgte sted.
 • Barnas Valgomat er utviklet av NTB på vegne av Redd Barna og er finansiert av Sparebankstiftelsen.