Orkanen Sandy nådde Cuba som sterk storm i kategori 2, med vindhastighet på hele 175 kilometer i timen. Den fryktes å kunne forsterkes ytterligere. Orkanen kom østfra, og har bygget seg opp fra Jamaica, der den tok ett menneskeliv onsdag. Ni meter høye bølger skyllet torsdag morgen innover Santiago de Cuba, landets nest største by med 425 000 innbyggere. Vannmengdene rev med seg kraftledninger, som førte til at byen ble mørklagt.

Foto: © 2012 Inge Lie/Redd Barna
Orkanen Sandy skylte i dag inn over Cuba. Redd Barnas nødhjelpsteam er forberedt på en eventuell nødhjelpssituasjon.

Barna mest sårbare

Redd Barna på Cuba samler nå informasjon, mens hjelpearbeidere er forberedt på å reise til Cuba på kort varsel.  - Vi følger stormen nøye, og avventer beskjeder fra Cubas regjering før vi handler. Barna er alltid de mest sårbare i krisesituasjoner. Får vi erklæring om en krisesituasjon, er Redd Barna klare til å møte barnas behov for hjelp, sier Redd Barnas nødhjelpssjef Søren Pedersen.

Omfanget av Sandy er fremdeles uklart, foreløpig er det ikke meldt om omkomne eller skadde på Cuba. NHC melder om faren for livstruende flommer og jordskred som følge av de kraftige nedbørsmengdene. Orkanen er ventet å nå Bahamas fredag, men da med avtatt styrke.

Syklonvarsel i Stillehavet

Samtidig forbereder Vietnam og Laos seg på den tropiske syklonen SON-TINH-12, som er ventet å treffe land rundt 27. oktober. Syklonen er varslet med vindstyrker opp mot 130 kilometer i timen og kraftig regn. Vietnam og Laos er begge land ekstra utsatt for denne typen katastrofer, og Redd Barna følger utviklingen nøye.

Les mer om hvordan Redd Barna driver nødhjelp her.