Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Ordfører Olov Grøtting håper oppmerksomheten overgrepssaken i Alvdal har fått kan få folk til å snakke mer om vold og overgrep mot barn.

Ordføreren i Alvdal, Olov Grøtting, mener ordførerdugnaden er med på å sette fokus på hva man kan gjøre for å forhindre vold og overgrep mot barn.

- Vi som ordførere og andre kommunale ansatte må bli mer bevisst på at overgrep skjer. Det store fokuset på saken her i Alvdal, må vi se på som positivt fordi man får oppmerksomhet på vold og overgrep mot barn. Vi må ta inn over oss at sånne ting skjer, og at de kan skje overalt, sier Grøtting.

Denne uka kommer straffeutmålingen for de tiltalte i overgrepssaken i Alvdal i lagmannsretten. I tingretten fikk de hovedtiltalte historisk lange straffer. Ordføreren i Alvdal er opptatt av at de som jobber med barn og unge får den nødvendige opplæringen, og at folk tør å snakke mer om vold og overgrep.

- Vi må være på vakt og tørre å tenke at slikt kan skje. Det er viktig med beredskapsplaner og opplæring, men enda viktigere er det at man åpner sansene og våger å se, sier Grøtting.

Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Ordførerne forplikter seg til å gjøre konkrete tiltak for å forebygge, avdekke og behandle vold og overgrep mot barn og unge.

Konkrete tiltak

Redd Barna startet sin ordførerdugnad våren 2009. Siden da har nesten 100 ordførere over hele landet undertegnet et opprop, hvor de forplikter seg til å gjøre konkrete tiltak for å forbedre forholdene til barn og unge som er utsatt for vold og overgrep. De fem konkrete tiltakene er:

• Å gjennomføre en kartlegging for å få mer kunnskap om barn og unge som utsettes for vold.
• Å snakke med barn for å finne ut hva som skal til for å hjelpe dem ut av voldelige situasjoner.
• Å undersøke og eventuelt øke kompetansen innenfor barnevern, helsevesen, skole, SFO og barnehager.
• Å iverksette kompetansehevende tiltak dersom det viser seg å være behov for det.
• Å lage beredskapsplaner i alle barnehager og skoler for situasjoner der det er mistanke om at barn er utsatt for vold eller overgrep.

Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Redd Barna arrangerer nå to forstyrringsuker, hvor fokuset er på barns rett til beskyttelse mot omsorgssvikt, vold og overgrep.

Tas på alvor

Tidligere i år sendte Redd Barna ut en mail til alle ordførerne som er med på dugnaden, og ba dem komme med tilbakemeldinger på hva de hadde gjort. Flere av ordførerne sier at de har kommet i gang med kompetanseheving blant ansatte i kommunen, at de har bedt alle skoler og barnehager om å lage beredskapsplaner og at kommunen nå samarbeider med Alternativ til vold (ATV).

- Redd Barna er glade for at det ser ut som ordførerne tar denne dugnaden på alvor. De har satt i gang konkrete tiltak mot. Kompetanseheving er svært viktig, for både å forebygge, avdekke og behandle vold og overgrep mot barn og unge, sier Zoë Øiestad, Redd Barnas rådgiver på vold og seksuelle overgrep.

Redd Barna arrangerer nå to forstyrringsuker, hvor fokuset er på barns rett til beskyttelse mot omsorgssvikt, vold og overgrep. I løpet av disse ukene kommer flere ordførere til å bli kontaktet av lokallag, enten for å oppfordre dem til å bli med på dugnaden, eller for å spørre hva de har fått til. Ordførerdugnaden fortsetter i hele 2011.