Foto: Redd Barna/Mariela Fernández
Barna i Save the Children må gå til nabolandsbyen for å gå på skolen, men de har lekeapparater og førskole der de bor.

Save the Children er et fattig lokalsamfunn som består av omtrent fem kvartaler i Ranchería i Chinandega-distriktet 149 kilometer fra landets hovedstad Managua. 13 år er gått siden orkanen Mitch ødela landsbyen. Maura García husker fremdeles hvordan Redd Barna hjalp familiene der med å bygge opp igjen hverdagslivet sitt etter naturkatastrofen.

– Redd Barna var den første organisasjonen som ga oss matvarehjelp etter orkanen. Etter hvert ga de oss også psykososial hjelp til å takle alt vi hadde opplevd, både oss voksne og barna, forteller hun.

Hjelp til husbygging

María Félix Aguilar husker godt hvordan familiene fikk bygningsmaterialer av Redd Barna for å bygge opp igjen de raserte hjemmene sine etter orkanen. Lokale myndigheter delte ut 98 tomter der familiene kunne bygge seg nye hus, men ingen av de rammede familiene hadde råd til å bygge seg et nytt sted å bo. 

Foto: Redd Barna/Mariela Fernández
Save the Children er en fattig landsby som har utviklet seg langsomt siden orkanen Mitch la den i ruiner for 13 år siden.

– Da kom Redd Barna oss til unnsetning. De tok grep om situasjonen og hjalp alle familiene med husbyggingen. I tillegg til å dele ut byggematerialene, drev Redd Barna et ”mat for arbeid”-program der folk som gjenoppbygget husene sine fikk mat for arbeidet. Det var som en dobbel velsignelse. Vi hadde mat og spise og et sted å bo, sier hun.

Lokalsamfunnet som nå heter Save the Children fikk mat fra Redd Barna i åtte måneder etter orkanen Mitch.

Langsom utvikling

Siden naturkatastrofen har landsbyen utviklet seg langsomt. Først i fjor fikk innbyggerne tilgang til strøm. Og det er få jobber i området. De som har fast arbeid, jobber på fabrikker som gjør reker klare for eksport eller på sukkerplantasjer.

Foto: Redd Barna/Mariela Fernández
Førskolebarna får to timer undervisning om dagen så de skal bli forberedt til å starte på skolen i nabolandsbyen.

Save the Children har kun førskole. Den har lite undervisningsmateriell, men førskolelærer Cándida Rayo hjelper landsbyens yngste i gang med å lære og gjør dem klare for skolestart. Når de begynne ri første klasse, må barna gå til Ranchería. For videregående skole, må elevene gå enda lenger.

– Vi lykkes med å gi barna en god introduksjon til skolen selv om vi mangler et skolebygg og har lite undervisningsmateriell. Målet er å utstyre barna her med de nødvendige kunnskapene til å starte i første klasse, forklarer Rayo.

Nå lærer barna vokalene. Ark med hver sin bokstav påskrevet henger fra wiere som danner en form for gjerde mellom den delen av verandaen som brukes til førskole og resten av huset til førskolelæreren. 42 barn går på førskolen. Noen går på morgenskiftet fra 8 til 10, resten av barna går ettermiddagsskiftet fra 14 til 16.       

Foto: Redd Barna/Mariela Fernández
Redd Barna-skiltet står fremdeles prominent ved utkanten av landsbyen, som er oppkalt etter hjelpeorganisasjonen.
Foto: Redd Barna/Mariela Fernández
Alle barna i landsbyen Save the Children kjenner til Redd Barna.