En gjennomgang Redd Barna har gjort viser at Oljefondet er investert i nesten halvparten av verdens 100 største våpenselskaper. Til sammen utgjør investeringene omkring 55 milliarder kroner og er fordelt på 42 selskaper. Flere av selskapene har link til krigen i Jemen.

Krever at Oljefondet trekker seg ut

Skriv under oppropet her


I august ble det kjent at Oljefondet har investert 4,2 milliarder kroner i det amerikanske selskapet Raytheon og at bomber fra dette selskapet har blitt brukt til å bombe barn og sivile i Jemen. Oljefondet har også investert 1,3 milliarder kroner i det tyske selskapet Rheinmetall, som har vært kritisert for koblinger til Jemen-krigen helt siden 2015. Etter nye undersøkelser har Redd Barna funnet flere linker til krigen i Jemen. Jagerfly, missiler og «targeting systems» fra tre av Oljefondets investeringer er knyttet til Saudi-koalisjonens krigføring i Jemen.

Foto: Redd Barna
Gunvor Knag Fylkesnes, leder for Politikk og Samfunn i Redd Barna.

Vi mener det er totalt uakseptabelt, og krever nå at Oljefondets etiske regelverk endres slik at våpenindustrien blir utelukket fra investeringsuniverset. Vi kan ikke tjene vår pensjon på virksomhet som tar barns liv, sier Gunvor Knag Fylkesnes, leder for Politikk og Samfunn i Redd Barna.

I dag kjempes kriger i økende grad i befolkede strøk, hvor bomber slippes over nabolag, skoler og sykehus. Dette koster tusenvis av menneskeliv hvert år. Samtidig tjener våpenindustrien godt når kriger raser, og det er en lønnsom industri å investere i. Dette gjør det enda mer presserende å stille spørsmålstegn ved at Oljefondet i det hele tatt investerer i våpenindustrien.

Redd Barna krever nå at Oljefondet trekker seg ut av våpenindustrien. 

Skriv under oppropet her

Det trengs åpenhet om hvor Oljefondet investerer

Det er vanskelig å holde oversikt over hvilke våpenselskaper Oljefondet er investert i fordi det ikke finnes en (offentlig) oversikt over dette. Selv om Oljefondets investeringer ligger åpent på nett er det ikke en egen «våpenselskap»-kategori og Raytheon er for eksempel definert som «industrials», mens Rheinmetall AG, er definert som et «consumer goods» selskap. Det er altså umulig å forstå at dette dreier seg om våpenselskaper.

Dette er sannsynligvis bare toppen av isfjellet. Vi trenger en full gjennomgang av Oljefondets investeringer i våpenindustrien, sier Gunvor Knag Fylkesnes, leder for Politikk og Samfunn i Redd Barna.

Kilder: