Foto: Mohammed Awadh/Redd Barna
Åtte år gamle Razan ble skadet etter å ha blitt truffet av splinter under et flyangrep i Hodeida, Jemen.

Det norske oljefondet, verdens største statlige pensjonsfond, er investert i over 9000 selskap verden over. 
Redd Barna, Framtiden i våre hender, Norsk Folkehjelp og Changemaker kommer nå med en ny rapport som estimerer at Oljefondet kan være investert i mellom 100 og 150 sluttprodusenter av våpen og våpensystemer, og rundt 250 selskaper som produserer nøkkelkomponenter til våpen.
- Milliarder av nordmenns sparepenger er investert i selskaper som selger bomber som brukes i krig mot sivile og barn – deriblant i Jemen. Det er uakseptabelt at Oljefondet tjener penger på at barns rettigheter brytes på det groveste i krig, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Les rapporten «Oljefondet ut av våpenindustrien – hvorfor og hvordan» her.  

Store verdier i våpen

I august 2018 kom det frem at Oljefondet eier aksjer for nesten over fire milliarder kroner i det amerikanske våpenselskapet Raytheon. Raytheon har solgt (og fortsetter å selge) bomber til Saudi-Arabia – bomber som Redd Barna vet brukes mot sivile i Jemen. Bomberester fra Raytheons bomber har blitt funnet etter flere flyangrep mot sivile i Jemen, hvor de har truffet kjøretøy og bryllupsgjester.

Men Raytheon er bare ett eksempel på våpenselskapene som Oljefondet investerer i. I rapporten kommer det frem at Oljefondet til sammen eier aksjer for over 50 milliarder kroner i 43 av verdens største våpenselskaper. Gjentatte ganger har barn og sivile blitt drept med våpen som Norge tjener penger på. Derfor krever Redd Barna at Oljefondet skal trekke seg helt ut.

Skriv under på Redd Barnas kampanje om at Oljefondet må ut av våpenindustrien her.

Bomber slippes over nabolag, skoler og sykehus

Foto: Inge Lie/Redd Barna
Generalsekretær Birgitte Lange mener det er uakseptabelt at Oljefondet tjener gode penger på å investere i en våpenindustri som skader barn.

Rapporten belyser fire grunner til hvorfor Oljefondet bør selges ut av våpenindustrien

  1. Det er etisk galt at norske pensjonsinvesteringer bidrar til menneskelig lidelse. 
  2. Våpenselskap lager produkter som brukes til ulovlige drap, det er juridisk problematisk for Oljefondet som eier.
  3. Våpeninvesteringene kan skade økonomisk vekst, også for fondet.
  4. Våpeninvesteringene skaper sikkerhetspolitiske utfordringer for Norge. 

Organisasjonene bak rapporten skriver at våpen brukt i moderne krigføring påfører store sivile mennesker lidelser. De påpeker at siden de etiske retningslinjene for Oljefondet ble innført i 2004 har krigføringen endret seg mye, og foregår i økende grad i tettbebygde strøk med større sivile tap.

- Kriger i dag kjempes ofte i byer der barn bor, og bomber slippes over nabolag, skoler og sykehus. Samtidig tjener vi nordmenn gjennom vårt eget oljefond på at våpenindustrien gjør det godt når kriger raser. Det er ikke greit, og bør stoppe, sier Birgitte Lange.

Nordmenn flest mot våpeninvesteringer

Investeringene Oljefondet gjør i selskaper som produserer våpen er også på kollisjonskurs med hva den norske befolkningen ønsker. Norstat har gjennomført en spørreundersøkelse på oppdrag fra Redd Barna og de andre organisasjonene bak rapporten. På spørsmål om hva folk synes om at Oljefondet investerer i våpenselskaper, svarer 59 prosent at de er negative til dette. Kun 27 prosent sier at dette er greit.