Foto: Redd Barna
For få uker siden så Olfata (10) lillesøsteren, Fozia (7), bli tatt av vannmassene i Swat-dalen. Nå får 10-åringen hjelp til å komme seg videre i landsbyen Kalam. På Olfatas arm, Sadiqa (16 mnd.), t.h Faisal (5). Lengst til venstre, Seema (9)

Fozia (7) var en del av en søskenflokk på fem: Storeøster Olfata (10), Seema (9), Faisal (5) og 16 måneder gamle Sadiqa.

Før katastrofen bodde søsknene i fjellandsbyen Bhan ved bredden av elven Ushu i Swat-dalen. Familien livnærte seg av poteter og frukt, og var stolte eiere av flere hektar jord og 12 store epletrær.

Men en dag ble landsbyen rammet av den voldsomme flommen som har berørt 20 millioner mennesker i Pakistan. 4,6 millioner skal ha blitt hjemløse og 3,5 millioner barn står i fare for å bli smittet av vannbårne sykdommer.

Den ene søsteren Fozia (7) forsøkte å rømme fra en farlig hund, og trodde hun var trygg da hun gjemte seg i det forlatte huset ved elvebredden. I stedet ble den pakistanske jenta et av flommens dødsofre da vannmassene skyllet henne bort fra hjemmet sitt. Storesøster Olfata stod og så på uten å kunne gjøre noe for å redde søsteren.

Foto: Redd Barna
Områdene Matta, Kalam and Madain ble hardest rammet av det siste regnet og flommen. Matmangelen er en konstant utfordring for myndighetene. Redd Barna deler ut matrasjoner til Olfata (10) og søsknene i Kalam.

Måtte fortsette flukten uten Fozia

Men tiden var knapp for å redde resten av familien og søsknene måtte fortsette flukten uten Fozia. Etter en fire timers vanskelig gåtur gjennom de flomrammede fjellområdene fikk familien hjelp hos en kusine i landsbyen Kalam.

Én uke senere kom Redd Barna til byen. Både Olfatas familie og resten av de flomrammede innbyggerne har fått tilbud om mat, klær og midlertidige boliger.

Redd Barnas medarbeidere forteller at Fozias kropp senere er funnet i Bahrain, 40 kilometer sør for elven Ushu. Olfatas onkler dro for å hente den lille jenta, og bisatte henne under en høytidelig seremoni i Kalam.

Foto: Redd Barna
Olfata (til høyre), holder den yngste søsteren sin Sadiqa, ved siden av henne er bestefaren Ajmer og søsknene Faisal and Seema.

Barn i Swat-dalen mest utsatt

Barna i Swat-dalen er blant de mest utsatte etter flommen i Pakistan.

- Pakistan har veldig høy mødre- og barnedødelighet. Taliban-konflikten i Swat-dalen rammet kvinner og barn ytterligere, og flommen kommer på toppen av alt dette. Situasjonen er prekær, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.

Redd Barna arbeider med å gi barna stabile rammer ved å bygge opp skolesystemet i de hardest rammede områdene.

- Skolene er enten ødelagt eller brukt som innkvartering for dem som har mistet hjemmene sine. Det var skolestart i Pakistan forrige uke, og det er viktig at barna får normalisert hverdagen gjennom lek og læring i skolen. På lang sikt vil vi satse på å bygge opp og utbedre skolesystemet slik at det fungerer igjen.

Redd Barna frykter at sykdommer skal ramme befolkningen som følge av flommen.

- Av erfaring vet vi at store vannmasser gir grobunn for malariamygg. Derfor deler vi også ut myggnett, sier Wang.

Redd Barna har vært til stede i Pakistan i mer enn 30 år, og en stor del av staben på 1200 nasjonalt ansatte jobber nå på spreng med hjelpearbeidet.