Foto: Redd Barna
Eglantyne Jebb var forkjemper for barns rettigheter og grunnlegger av Redd Barna. I fjor delte vi for første gang ut barnerettighetsprisen som bærer hennes navn.

Redd Barna er glade og stolte over å kunne gi årets barnerettighetspris til Landsforeningen for barnevernsbarn. Landsforeningen ble stiftet i 1997 av ungdommer med lang erfaring fra barnevernet. Noen av ungdommene begynte faktisk å organisere seg så tidlig som i 1994. En av dem var Cecilia Dinardi.

- Jeg var 17 år gammel, og under barnevernets omsorg. Jeg og noen venninner som også var barnevernsbarn dannet Sørlandsgnisten. Vi hadde hørt om andre ”gnister”, blant annet i Trondheim, og ville fremme barnevernsbarns rettigheter, sier Dinardi.

Sørlandsgnisten fikk støtte til å trykke opp brosjyrer av norsk fosterhjemsforening. De fikk også støtte av foreningen Voksne for barn, og hjelp til å forene de ulike grupperingene til en landsforening i 1997.

Medlemmene bestemmer

- Det viktigste er at vi fremdeles er en forening bestående av nåværende og tidligere barnevernsbarn. Vi ville fremme vår egen sak, og vi ble tatt på alvor. Vi er barnevernsbarnas egen stemme, sier Dinardi.

Landsforeningen arbeider for å ivareta barnevernsbarnas interesser. Organisasjonen er en interesse- og medlemsorganisasjon, og har 300 medlemmer. Organisasjonen har tatt opp mange og viktige saker knyttet til barns rettigheter i barnevernet. Foreningen arbeider for å bedre rettigheter for barn og unge under barnevernet, samt for å endre stereotype oppfatninger om barnevernet og barnevernsbarn. De holder foredrag og innlegg på seminarer, skriver kronikk, driver lobbyarbeid, og bruker barnvernsbarn som talspersoner.

En av talspersonene i landsforeningen er Linn Merethe Nilsen. Hun kom inn i barnevernet i 2001 som femtenåring, ble med i foreningen i 2002, og har vært aktiv siden 2005.

- Det har vært bra for meg å være med i landsforeningen. Jeg holder foredrag og hjelper til, og blir ofte spurt om min mening om viktige saker. I landsforeningen er det vi medlemmer som bestemmer, sier Nilsen.

Viktige saker

Foto: Redd Barna/Nevruz E. Aksu
- Vi blir satt pris på, og vi får anerkjennelse. Vi har fått gjennom mange viktige saker, sier Maria Reklev, Linn Merethe Nilsen og Cecilia Dinardi i Landsforeningen for barnevernsbarn.

Nilsen er opptatt av at barnevernsbarn må sikres ettervern etter fylte atten år, og også at barna må fanges tidlig nok opp av systemet. Og så mener hun det er viktig at barnevernet må bli flinkere til å bruke barnevernsungdommene som en ressurs.

- Jeg føler at barnevernet hører på landsforeningen, men bare med ett øre, sier Nilsen.

Maria Reklev er organisasjonssekretær i landsforeningen, og den eneste i foreningen som ikke selv er barnevernsbarn. Hun mener organisasjonen har mye å si politisk.

- Vi blir satt pris på, og vi får anerkjennelse. Vi har fått gjennom mange viktige saker, sier Reklev.

Noe landsforeningen jobber mye med i dag, er å få barnevernet til å ta ansvar også for barn som søker asyl i Norge, enten de kommer alene eller sammen med foreldrene sine. Cecilia Dinardi var selv asylsøkerbarn, og ikke fikk hjelp av barnevernet da hun behøvde det.

- Jeg trengte hjelp mens jeg bodde på mottak, men fikk det først da jeg kom ut derfra. Norge og barnevernet må hjelpe barn som trenger det, også barn som søker asyl, sier Dinardi.

- Betydningsfull pris

Landsforeningen for barnevernsbarn er svært glade for å få Eglantyne Jebb-prisen.

- Det kjennes fantastisk å få denne prisen. Jeg blir veldig rørt. Det ligger så masse arbeid bak alt vi gjør, bak hvert foredrag, hvert innlegg, alle medlemmenes engasjement, og dette får vi nå en pris for, sier Cecilia Dinardi.

- Det er deilig å bli sett, sier Linn Merethe Nilsen.

- Dette betyr mye for oss. Redd Barna er en stor organisasjon med tyngde. Og prisen kommer gode begrunnelser, sier Maria Reklev.

I begrunnelsen for prisen heter det at Redd Barna gjennom prisen vil gi støtte til landsforeningens viktige arbeid, og at prisen kan bidra til å løfte fram deres synspunkter i en viktig fase for utviklingen av barnevernet.

- Redd Barna er engasjert i arbeidet med å styrke barnevernet. Ved å gi prisen til Landsforeningen vil vi derfor også tydeliggjøre våre budskap på barnevernsområdet, sier leder for Eglantyne Jebb-komitéen, Marianne Hagen.

Prisvinneren får et maleri av kunstneren Elisabeth Werp, og æren av å få sin egen barnerettighetspris.