Foto: Redd Barna/Camilla Erika Lerberg
Kvalitet og ferdigstillelse er et eget fag på yrkesskolen. Her er en skjorte som elevene skal godkjenne før den sendes til kunden.

Varner-Gruppen er en stor aktør innen tekstilhandel i Norge, med rundt 1 100 butikker i Nord-Europa, med blant annet konseptene Dressmann, Cubus, Vivikes, Urban, Carlings og Bik Bok. Varner-Gruppen kjøper varer fra ca. 300 leverandører. Nå har Varner offentliggjort listen over hvilke fabrikker de bruker. Listen inneholder fabrikker som enten eies eller brukes av leverandører for å produsere Varner-Gruppens merkevarer.

- Det er avgjørende for oss at våre kunder har tillit til våre produkter og til vårt CSR-arbeid. Vi har gjort en avveining mellom forretningsmessige hensyn og et økende informasjonsbehov fra våre kunder. Det er utgangspunktet for at selskapet har valgt å innføre åpne lister over alle fabrikkene som benyttes for vår produksjon, sier CSR-ansvarlig i Varner, Annabelle Lefébure-Henriksen.

CSR (Corporate Social Responsibility) betyr bedriftens samfunnsansvar, det vil si at en bedrift ikke bare tar ansvar for sine egne anlegg, bygninger og ansatte, men også lokalsamfunnet rundt og samfunnsutviklingen generelt.

Foto: Redd Barna/Camilla Erika Lerberg
Bangladesh har veldig stort behov for kvalifisert arbeidskraft. I Work2Learn får ungdommer yrkesutdanning tilpasset tekstilbransjen, og en praktisk lærlingperiode.

Skole og opplæring

- Redd Barna synes det er flott at Varner har offentliggjort listen over sine fabrikker, og er for mer åpenhet i tekstilbransjen. Redd Barna er imot alle former for utnyttelse av barn, barn skal ikke brukes i skadelig arbeid. Men i store deler av verden må barn være med å arbeide for å skaffe inntekter til familien. Det er derfor viktig å kontrollere at barn får sine rettigheter oppfylt, og mer åpenhet hjelper til med dette, sier Anne Brude, seniorprosjektleder i Redd Barna.

Varner-gruppen jobber aktivt for å hindre at barn blir utnyttet i deres produksjon.

- Dette har alltid vært et meget viktig tema for oss, og derfor har det vært viktig å ha en god dialog med organisasjoner som Redd Barna som jobber med denne type problemstillinger. Vi har siden slutten av 2009 deltatt i og støttet Redd Barnas Work2Learn-prosjekt i Bangladesh, som har som målsetning å sikre at barn som har falt utenfor skolesystemet og som risikerer å utnyttes i barnearbeid, får tilbud om skole og faglig opplæring i tekstilindustrien. Dette er et spennende prosjekt som går i kjernen av vår virksomhet og som vi er meget glade for å kunne ta del i, sier Lefébure-Henriksen.

Foto: Redd Barna/Camilla Erika Lerberg
Etter endt lærlingperiode i Work2Learn-programmet, er de unge nærmest sikret en jobb med fast lønn under sikre forhold. De slipper å ta farlig arbeid i uformell sektor.

Mer samarbeid

Varner-gruppen har også tydelige regler som bygger på Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) sine reguleringer, og de tillater ikke barnearbeid.
- Vi har utviklet prosedyrer for å sikre at barn som har blitt involvert i vår produksjon blir tatt vare på av familie, og får tilbud om skolegang, trygge rammevilkår og rettferdig kompensasjon. Disse kravene følges opp på samme måte som de andre kravene vi stiller til våre leverandører: gjennom sosiale revisjoner, egne fabrikkbesøk, opplæring av leverandører og produsenter, og dokumentasjonsinnhenting, sier Lefébure-Henriksen.

Redd Barna håper økt åpenhet i tekstilbransjen vil føre til mer samarbeid mellom bedrifter for å forbedre forholdene til de som arbeider på fabrikkene. Det håper Varner-gruppen også på.

- Åpenhet handler ikke bare om åpne fabrikklister, men det er et aspekt av det. Økt åpenhet kan bidra til å løfte CSR-debatten, fremme dialog og samarbeid mellom ulike parter. Det handler om å jobbe for å bedre arbeidsvilkårene for arbeiderne i leverandørkjeden vår. Vi rapporterer årlig om vårt CSR-arbeid, dette har vi gjort i snart ti år, og opplever at vi har i dag et godt faglig samarbeid med store deler av bransjen. Likevel håper vi at dette kan forsterkes ytterligere og at denne nye formen for åpenhet kan føre til at vi i enda større grad kan jobbe med forbedringer, dele konkrete erfaringer og utfordringer sammen med andre bedrifter og lokale organisasjoner, sier sier Lefébure-Henriksen.

Redd Barna er glade for å samarbeide med Varner-gruppen og Dressmann rundt viktige spørsmål om barns rettigheter.

- Redd Barna synes det er flott at Dressmann nå er vår hovedsamarbeidspartner, og støtter det viktige arbeidet som Work2Learn er. Sammen kan vi gi mange barn og unge en bedre fremtid, sier Anne Brude.