Foto: Redd Barna/Anne Brude
Både før og etter jordskjelvet har mange fattige familier på landet sendt barna sine til storbyene på Haiti som hushjelper. I mange tilfeller blir barna utnyttet på det groveste.

Dette er ikke uvanlig i krig eller naturkatastrofer, når situasjonen blir uoversiktlig og barn kommer vekk fra foreldrene sine. Redd Barna jobber for å hjelpe barna hjem, og for å hindre at flere barn havner under slaveliknende forhold i Haiti eller i nabolandet Den dominikanske republikk.

Både før og etter jordskjelvet har mange fattige familier på landet sendt barna sine til storbyene på Haiti i håp om at en rikere familie skal gi dem skolegang og kost og losji, mot å få hjelp i huset. I noen tilfeller blir drømmen om skole oppfylt, men i mange tilfeller blir barna utnyttet på det groveste.

Moderne slaveri

Mange unge jenter og gutter arbeider som hushjelper, ofte i det som kalles moderne slaveri. Etter jordskjelvet har handelen med barn økt, både internt i Haiti og over grensen til Den dominikanske republikk. Barna er sårbare siden de har kommet bort fra familien, eller fordi foreldrene deres døde i jordskjelvet. Barna blir kidnappet og sendt til storbyer i Haiti, eller til Den dominikanske republikk for å jobbe som hushjelper, eller rett og slett for å bli utnyttet seksuelt som prostituerte.

Foto: Redd Barna/Anne Brude
– Vi tilbyr blant annet jobbmuligheter for foreldrene slik at de ikke skal måtte bortplassere barna sine, sier landsjef for Redd Barna i Haiti Gary Shaye.

Barna mangler ofte arbeidskontrakt, bor og spiser dårlig og kan bli utnyttet av familien de bor hos. Mange barn blir ofre for vold og seksuelle overgrep. Etter jordskjelvet ble mange overlatt til seg selv. Redd Barna forsøker å ta vare på barna som lever alene på gaten i Haiti, og jobber med å få returnert barn som er solgt over grensen til Den dominikanske republikken.

Utfordringene er store, da barna som er alene i de fleste tilfellene ikke har fødselsattester eller husker hvor de bodde med familien. Allikevel har Redd Barna siden jordskjelvet funnet familiene til over 600 barn, og gjenforent dem.

Fullt fokus på beskyttelse

Redd Barna jobber for å beskytte barn mot alle former for overgrep i Haiti, og handelen med barn står høyt på agendaen.

– Disse utfordringen fantes i Haiti før jordskjelvet, sier Gary Shaye, landdirektør for Redd Barna i Haiti.

Foto: Redd Barna/Anne Brude
Ødeleggelsene etter jordskjelvet setter fremdeles sitt tydelige preg på Haiti. Redd Barna betaler foreldre for å rydde i ruinene gjennom et såkalt "Cash for work"-program. Slik skal foreldre få råd til å ikek sende barna fra seg.

Han understreker at beskyttelse av barn er høyt prioritert for Redd Barna.

– I alle leire og områder der vi jobber har vi stort fokus på beskyttelse av barn. Vi tilbyr blant annet jobbmuligheter for foreldrene slik at de ikke skal måtte bortplassere barna sine. Det er et kompleks område, men et av områdene vi har hatt hell med er det såkalte ”Cash for work”-programmet. Foreldrene får betalt for å hjelpe til med å rydde i ruinene, for eksempel der vi skal gjenreise skoler som raste sammen i jordskjelvet. Slik får de tjent penger til mat til familien, sier Shaye.

Dette øker sjansene for at foreldrene kan ta vare på barna sine.

Redd Barna driver mange barneklubber og lekeområder der barn får være barn under trygge forhold, og de får oppleve noen timer med fri lek og får lære om sine rettigheter. I barneklubbene er voksne frivillige med på å gi rom for barna til utfoldelse i trygge omgivelser. Å gjenreise skoler og få barna inn på skolen gjennom å dekke avgifter og kostnader til skoleuniform og bøker er også et prioritert område for Redd Barna.