De to avtalene er en ettårig avtale om kompetansebygging, som sikrer Redd Barna 5 millioner kroner, samt en femårig intensjonsavtale.

Med disse avtalene blir Let’s Build en av Redd Barnas hovedsamarbeidspartnere.

Let’s Builds visjon er «Et klasserom til alle» og stiftelsens formål er å bygge, etablere, utvikle og rehabilitere offentlige skoler i utviklingsland. Dette er en målsetting Redd Barna stiller seg bak, fordi den utfyller arbeidet med å sikre barn og unge god utdanning.

Foto: Bertine Henriksen, Redd Barna
Veldig god stemning da Let’s Build og Redd Barna signerte samarbeidsavtalene. F.v. styremedlem i Let's Build Amund Skarholt, påtroppende generalsekretær Mette Alfstad Johansen, styreleder Jørgen Dahl, Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange og styremedlem i Let’s Build Tove R. Wang.

Felles prosjekter

Partnerskapet baserer seg på et felles verdigrunnlag og bygger på hverandres styrker. Intensjonen er å utvikle felles prosjekter, der Let’s Build bidrar med infrastruktur mens Redd Barna utnytter sin mangeårige erfaring med å sikre barn utdanning av høy kvalitet, basert på en helhetlig vurdering av hva som utgjør et godt læringsmiljø.

Let’s Build bidrar i første omgang med 5 MNOK til Redd Barnas arbeid, mens partnerskapet har et samlet økonomisk potensial på 55 MNOK.

– Det er en glede å ønske Let’s Build velkommen som Redd Barnas hovedsamarbeidspartner. Dette er et viktig strategisk og verdibasert partnerskap for Redd Barna som bidrar til å sikre enda flere barn og unge skolegang av god kvalitet, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Hun ser fram til det hun kaller et "nybrottsarbeid" mellom organisasjonene.

– Det er spennende å samarbeide med Let’s Build om barns skolegang, hvor to ulike miljøer møter hverandre til det beste for barns utdanning. Det fysiske skolebygget er en sentral forutsetning for at barn skal kunne lære godt. Redd Barnas spisskompetanse på innholdet i utdanningen passer godt sammen med Let’s Build sin visjon og ønske om å sikre barn gode skolebygninger, sier Lange.

Respekt for Redd Barna

Let’s Build er en ideell stiftelse som skal utvikles for å kunne utføre arbeid med infrastruktur i skoler i utviklingsland.

Foto: Bertine Henriksen, Redd Barna
Styreleder Jørgen Dahl i Let’s Build og Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange er veldig fornøyde med det verdibaserte partnerskapet.

– Let’s Build har stor respekt for Redd Barnas arbeid med kvalitetsutdanning og de standarder de setter. Vi ønsker derfor å lære av Redd Barna hvordan vi skaper kvalitetsutdanning for barn, sier Jørgen Dahl, mannen bak stiftelsen.

Formålet til stiftelsen er «å bidra til at flere barn og unge i utviklingsland gis muligheten til å få utdannelse, gjennom å bygge, etablere, rehabilitere og utvikle offentlige skoler med tilhørende fasiliteter og annen infrastruktur».

– Spesielt er vi interessert i Redd Barnas dialog med myndigheter om skoleinfrastruktur. Let's Build har tro på at vi på sikt kan komplementere hverandre innenfor utdannelsesarbeidet, sier Dahl.

Bygge infrastruktur

Let’s Build har som målsetting å bli en aktør som kan forestå arbeid med skoleinfrastruktur, både kostnads- og arbeidsmessig, i områder hvor Redd Barna arbeider.

Arbeidet skal imøtekomme lokale behov og vil i hovedsak dreie seg om bygging av nye skoler, renovering av eksisterende, vann og sanitetsforhold i tilknytning til disse, samt grunnleggende utstyr som skolepulter og tavler.

Les mer på Let's Build-stiftelsens nettsider