Foto: REUTERS/Mohammad Ismail courtesy of www.alertnet.org
Afghanistan er fortsatt verdens verste land for barn. Ett av ti barn dør før de rekker å fylle fem år, og hver eneste dag dør 265 barn av sykdommer som kunne vært forhindret med enkle midler.

- Bistand burde rettes inn mot fattige menneskers behov, heller enn å følge militære, politiske og strategiske interesser. Afghanistan trenger en utvikling som dreier seg vekk fra sikkerhetsperspektivet, og over på de sosiale, økonomiske og humanitære behovene. Det sier Mats Lignell, som jobber for Redd Barna i Afghanistan.

I rapporten “Afghanistan in transition: Putting children at the heart of development”
kommer Redd Barna med flere anbefalinger til overgangen fra internasjonalt, militært nærvær, til at Afghanistan skal klare seg selv:

• Øke fokuset på barns behov for utdanning og beskyttelse
• Bistand basert på faktiske behov, ikke på militære, politiske eller strategiske interesser
• Bistand rettet inn mot basistjenester på lokalt nivå, slik at det er kort vei til skole og helsetjeneste

Store utfordringer

Foto: Redd Barna/Mats Lignell
En pappa har tatt med barnet sitt til et lokalsykehus i Aqchadistriktet i Afghanistan. Tilgangen til helsetjenester er fortsatt dårlig mange steder i landet.

Afghanistan er fortsatt det verste landet i verden for barn – og for deres mødre. Ett av ti barn dør før de rekker å fylle fem år. Hver dag dør 265 barn av sykdommer som egentlig er lette å forebygge og kurere, slik som diaré og lungebetennelse. Over halvparten av barna i Afghanistan er underernærte. Det er også livsfarlig å føde barn i Afghanistan; landet har verdens høyeste mødredødelighet.

- For å stanse denne negative utviklingen må helsetjenestene komme nærmere nyfødte barn og deres familier. Afghanistan trenger 10 000 flere lokale helsearbeidere. De vil kunne redde barn fra å dø av sykdommer som kan forhindres med enkle midler. De trenger også 7000 flere jordmødre. Det internasjonale samfunnet må støtte utviklingen på disse feltene, sier Mats Lignell.

Uten skole

Foto: Redd Barna/Mats Lignell
Zarina har det bra nå, men for ett år siden var hun så underernært og mager at moren hennes ikke trodde hun skulle overleve. Fattigdom i familiene fører til at mange barn ikke får den næringen de trenger.

Fortsatt står halvparten av barna utenfor skolesystemet. Selv om en tredjedel av elevene i grunnskolen er jenter, utgjør de kun fire prosent i videregående utdanning. Kvaliteten på undervisningen er ofte lav, og skolefasilitetene er dårlige.

- I tillegg preger vold og avstraffelse skolehverdagen for mange afghanske barn. Dette fører igjen til at barn slutter på skolen, forklarer Lignell.

Helse og utdanning er de viktigste sektorene i bistanden for at barn skal få en god oppvekst, og for at Afghanistan på sikt skal bli et stabilt land med godt styresett. Likevel satses det svært lite på dette fra donorlandenes side. Av norsk bistand i 2010 gikk kun 8 prosent til utdanning, og forsvinnende 0,5 prosent til helse generelt.

- Å skape bærekraftig utvikling tar tid. Det er viktig å satse på en langsiktig visjon for utviklingen i Afghanistan, og i tett samarbeid med myndighetene i landet. Slik kan man skape varige endringer i barns hverdag, sier Mats Lignell.

Les hele rapporten her >