Foto: Redd Barna
Bar(n)ometeret deler ut grønne, gule og røde kort til regjeringen på ti punkter som er viktige for barns rettigheter. Mens de fem punktene som gjelder utviklingspolitikk får nesten bare gule og grønne kort, får regjeringen rødt på fire av fem punkter om barn i Norge.

Regjeringen har gjort mye for barn ute i verden – men de har sviktet mange barn i Norge.

Det viser Redd Barnas kartlegging – «Bar(n)ometeret» – som lanseres for første gang i disse dager. Her gir Redd Barna tilbakemelding til regjeringen, i form av røde, gule og grønne kort, på til sammen ti punkter vi mener er relevante for barn i vårt land og over hele verden.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

Forskjell på hjemme og ute

Grønt kort betyr at regjeringen er på parti med barna, gult betyr at de kan gjøre det bedre, og rødt kort betyr at de har sviktet barna. Kartleggingen tar for seg spørsmål som regjeringens bidrag til mindre mobbing, færre fattige barn og et bedre klima for barna i framtiden her hjemme. Men også om regjeringen tar ansvar for at barn i resten av verden får gå på skole, nødvendig helsestell og barns rett til å si ifra nå de får sine rettigheter brutt.

Mens de fem punktene som gjelder utviklingspolitikk har bidratt til nesten bare gule og grønne kort, får regjeringen rødt på fire av fem punkter som gjelder politikken for barn i Norge.

Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Barn har egne fulle rettigheter. Men i Norge har ikke barn lovfestet rett til barneverntjenester. Redd Barna krever at regjeringen endrer barnevernloven, og at barn skal bli hørt i sin egen sak.

- Ikke innfridd forventningene

- Vår gjennomgang viser at regjeringen har hatt en positiv start for arbeidet for barn i verden. Regjeringen har i stor grad innfridd våre krav om satsning på helse og utdanning i bistands- og utviklingspolitikken. På den nasjonale siden ser det derimot ikke like bra ut. Barn som har behov for hjelp fra barnevernet, barn som søker asyl og barn som lever i fattige familier er noen av områdene regjeringen ikke har innfridd til våre forventninger, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

Lovfestet rett til barnevern

Ett av punktene Redd Barna mener er for svakt er at barn i Norge ikke har lovfestet rett til barnevernstjenester. Mange barn som trenger det får ikke nødvendig hjelp, mener Janne Raanes, leder av Redd Barnas Norgesprogram.

- Rettssikkerheten for barn er for ille, og det mener vi regjeringen må gjøre noe med, gjennom å endre barnevernloven. Det dreier seg om at barn er hele mennesker med fulle rettigheter, sier hun.

Foto: Redd Barna
Under Arendalsuka arrangerer Redd Barna flere møter og debatter med politikere om viktige temaer for barn. Politikerne blir utfordret til å debattere oppe i en ballbinge.

Arendalsuka

Med vårt nye barometer – Bar(n)ometeret – ønsker vi å finne ut om regjeringen har gjort landet vårt bedre for barn i Norge. Og om vi fører en utviklingspolitikk som er til det absolutt beste for verdens barn.

Forskningsinstitusjonen DAMVAD har på vegne av Redd Barna, tatt for seg regjeringserklæringen, budsjetter, debatter i Stortinget og medieutspill innen ti temaer som får direkte konsekvenser for barn i Norge og resten av verden. På bakgrunn av dette gir vi Regjeringen grønt, gult eller rødt kort.

Årets Bar(n)ometer lanseres under Arendalsuka i august.