Foto: Redd Barna
Sult- og tørkerammede Sahel står nå overfor en ny katastrofe. Redd Barna er bekymret for barnas ernæringssituasjon.

Regnet er uvanlig kraftig og har ført til at elva Niger, som renner igjennom blant annet landet med samme navn, har gått over sine bredder.

Så langt har flommen krevd tre menneskeliv. I tillegg er 2800 hjem ødelagt. Det ventes at regnet vil fortsette i dagene fremover. 20 000 mennesker står i fare for å måtte flykte fra hjemmene sine, ifølge FN. De som har blitt tvunget til å flykte fra hjemmene sine allerede har søkt tilflukt i skoler, hos naboer og slektninger.

- Flommen, som har ødelagt jordbruksjord, har gjort at en allerede kritisk matsituasjon går fra vondt til verre. Befolkningen i Niger er allerede sårbare, spesielt barna, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.

FN opplyser om at 30 000 dyr har mistet livet i flommen. Døde dyr flyter nær drikkevannskilder, som kan igjen føre til at vannbårne sykdommer som diaré bryter ut.

Foto: Redd Barna
Norge og andre giverland må se på hvordan man kan forhindre denne typer kriser i framtiden. Det må investeres i katastrofeforebyggende tiltak som er relevante både på kort og lang sikt.

Nødvendig med katastrofeforebyggende tiltak

Rundt åtte millioner mennesker i landet er allerede rammet av matkrisen i Niger. Verst går det ut over barna. Redd Barna anslår at så mange som 400 000 barn nå står i fare for å sulte. 17 prosent av landets barn er underernærte, noe som er godt over 15 prosent-grensen for hva som kan betegnes for en katastrofe.

Norge og det internasjonale samfunnet må ta et medansvar for å forhindre at det som nå er en matkrise kan få utvikle seg til en sultkatastrofe. Responsen internasjonalt har til nå vært skremmende dårlig gitt størrelsen og rekkevidden av krisen i Niger.

- Norge og andre giverland må se på hvordan man kan forhindre denne typer kriser i framtiden. Det må investeres i katastrofeforebyggende tiltak som er relevante både på kort og lang sikt. Niger har noen av verdens høyeste tall for barne- og mødredødelighet. Landet ligger langt etter FNs utviklingsmål og er nederst på FNs liste over de fattigste utviklingslandene, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.